Domškoláci

Pokud chcete k nám docházet jen jednou za čas. Jste z velké dálky, nemůžete se k nám v zimě z hor dopravit nebo chcete prostě nad badatelskými úkoly pracovat doma a pak se s nimi za posádkou, když přistane v přístavu stavit, můřete se stát našimi „domškoláky“. Členové posádky /průvodci a jejich asistenti/ vám zadají badatelské úkoly, se kterými se pak v domluvený termín za nimi stavíte. Pokud chcete naši posádku navštívit i jindy, jste vítáni na palubě „Pod Hůrou“.