„Kosti mistra“ aneb seznámení s učením východu prostřednictvím příběhů…

Na začátku jsme se seznámili s příběhem buddhistického mnicha, který se po letech vrací do Číny, ze které kdysi prchal do Ameriky. Doprovází ho kamarád beatnik George. Co všechno zažijí a jak si poradí mnich a Američan, také o tom je jejich příběh.
Povídali jsme si o některých zvycích mnicha, průvodce nám zahrál na tibetskou mísu a rozezněl tibetský zvonek. Vyprávěli jsme si také o tom, proč mnich tyto zvyky dodržoval a jaký to mělo vliv na jeho zdraví. Na mapě jsme pak sledovali únikovou cestu mnicha z Vnitřního Mongolska do Hong Kongu, když Číňané zavírali kláštery.

                                        

Pak jsme si vybrali jednotlivé buddhistické symboly a nakreslili je. Dozvěděli jsme se také, že buddhismus se do Vnitřního Mongolska dostal z Tibetu. Nakonec jsme se seznámili díky filmu ještě s jedním příběhem, a to rakouského horolezce, který se setká prostřednictvím mladého Dalajlámy s tibetským buddhismem a jeho světem. Bylo to zajímavé a dobrodružné… Díky za tento den, zase víme o něco víc. Lidé jsou sice stejní, ale přece rozdílní… Jaký příběh mají, záleží hodně od obrazu a paměti krajiny.

          

a jedeme dál…

V projektu jsme se rozhodli pokračovat. A tak se u nás znovu rozezněl tibetský zvon a tibetská mísa… a zavoněly tyčinky z bylin. Shlédli jsme zajímavou prezentaci o rozšíření tohoto učení. Dostali jsme materiál k nastudování a pak jsme průvodce informovali, co všechno víme. Poté jsme sledovali práci tibetských mnichů, jak z jemného písku pod jejich rukama vznikaly mandaly. Sice jen v dokumentu, ale stálo to za to. Užasle jsme zírali, když ji nakonec zničili. No vše je pomíjivé, jak říká buddhismus.
Pak jsme se dali do práce nad naší mandalou. Většinou jsme dělali ve skupinách. K jejímu vytvoření nám pomohlo pravítko a kružítko, základy geometrie.

 

 

Začali jsme tvořit od středu až k okraji. Bod znamená počátek. Od něho vše začíná a šíří se souměrně v kruhu. Kruhy se proměňují ve čtverce a postupujeme tak k okraji mandaly, v náš svět… Chvíli si je vystavíme a pak je společně asi na zahradě spálíme, vždyť nakonec vše je pomíjivé…
Shlédli jsme také příběh prince Siddharthy, který pochopil pomíjivost světa a byl prohlášen za Buddhu.