Pomáháme nespravedlivě stíhaným

Myslíme na lidi v nouzi, kterým není svět lhostejný.

 

V rámci „Čekání na advent“, trhů které se uskutečnily několik dní po svaté Kateřině u nás pod Hůrou, jsme se spolu s Amnesty International zapojili do „Maratónů psaní dopisů“. Připojili jsme se tak k celosvětové akci, k lidem, kterým není lhostejný osud ostatních.
Prvně jsme se zamysleli, co pro nás znamená svoboda, jak si ji představuje každý z nás. Co se nám vybaví pod tímto slovem. Mohli jsme to vyjádřit slovem, obrazem.

Poté jsme shlédli filmové dokumenty, příběhy lidí, kteří bojují za deštné pralesy, za lidskou důstojnost, za svobodu projevu…a jsou za to nějak pronásledováni. K příběhu, který nás oslovil, jsme pak vytvořili informativní plakát, kde jsme prezentovali místo (zemi) a jeho příběh. Nakonec jsme mu napsali dopis v češtině, který jsme pak přeložili do angličtiny.

 

Na trzích jsme zřídili stánek, kde jsme návštěvníky s jednotlivými příběhy seznámili, a oni je podpořili svým dopisem. Celkově bylo odesláno třicet dopisů na jejich podporu.

Díky těm, kterým není lhostejný osud naší planety ale i druhých, nemohou mocní tohoto světa naši svobodu zcela spolknout, jak devítihlavá saň princeznu. A to je dobře…Ahoj z „Pod Hůry“.