Geometrie 8. ročník

Geometrie 8. ročník

Obvod kružnice a obsah kruhu

 

Mezikruží
 

 

Obsah (plocha) a obvod kružnice / kruhu, kruhová výseč a mezikruží

obvod o = 2πr nebo o = πd

obsah kruhu S = πr2

délka kruhového oblouku l = (2πr) / 360° × α nebo l = r×x, kde x = velikost úhlu v radiánech

obsah kruhové výseče Sv = (πr2) / 360° × α

obsah mezikruží Sm = π × (r22-r12), kde r2 je poloměr větší kružnice a r1 té menší

Zdroj: Wikipedia.org, Matematika.cz, Planimetrie.chytrak.cz