Geometrie 8. ročník

Geometrie 8. ročník

Vlastnosti kružnice a kruhu

Vlastnosti kružnice a kruhu

  • Kružnice je křivka, která má od daného bodu (středu) vždy stejnou vzdálenost.
  • Kruh obsahuje i body uvnitř (mezi kružnicí a jejím středem).
  • Tětiva je úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici. Když prochází středem, je tato tětiva zároveň průměrem kružnice (kruhu).
  • Tečna je přímka, která se kruhu / kružnice na jednom místě dotýká.
  • Obvod kružnice je vždy zhruba 3,14x větší než její průměr. Přesnou hodnotu udává Ludolfovo číslo π (pí).
  • Pro jiné geometrické útvary se často používá vepsaná a opsaná kružnice. Vepsaná kružnice se dotýká všech stran obrazce (zevnitř), zatímco opsaná kružnice se dotýká všech vrcholů (zvenku). U některých obrazců přitom není možné takový typ kružnice znázornit.

 

Zdroj: Wikipedia.org, Matematika.cz, Planimetrie.chytrak.cz