Hádej, kdo jsem (výtvarné umění – renesance)

2 studenti

 

V tomto kurzu se seznámíš s nejvýznamnějšími představiteli výtvarného umění období renesance.

Procvičíš si vyhledávání na internetu.

Tvým úkolem je poznat podle indicií nejznámější osobnosti, které se zapsali svými díly do historie výtvarného umění.

Některé možná již znáš. Ty, které neznáš, si podle popisu jistě dokážeš vyhledat na internetu.

Správnost svých znalostí nebo svého hledání si ověříš v kvízech.

  • Renesance

    Renesance (též renezance) je umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 16. století. Vyznačoval se mimo jiné zesvětštěním, individualismem a návratem k antice. Též je úzce spjat s humanismem. Počátky renesance jsou obvykle kladeny do střední Itálie na přelomu 13. století a 14. století. Její kolébkou bylo jednoznačně město Florencie. Hlavními příčinami vzniku tohoto uměleckého směru, resp. této doby, je hospodářský rozvoj a bohatství italských měst, které získávala díky námořnímu obchodu. Dále měly vliv nové objevy (země, vědy,…). Hospodářská prosperita měst vedla k rozvoji stavitelství a výtvarného umění. Odlišný životní styl obyvatel italských měst a zároveň relativně značná politická svoboda stály u vzniku nového typu renesančního člověka. V jednotlivých druzích umění vznikaly nové prvky, ale některé rysy byly pro renesanci, ať již jako epochu, nebo pro umění, které vytvářel renesanční člověk, společné. Zde najdeš řadu nejvýznamnějších představitelů tohoto období. Některé možná znáš. Ty, které neznáš si vyhledej na internetu a v kvízech si ověříš své znalosti. Pokud Tě toto období zaujalo, můžeš si vyhledat i jeho další velmi významné představitele na internetu. Patří k nim například Leon Battista Alberti, Luciano Laurany, Donato di Angelo Bramante, Giacomo Barozzi z Vignoly (VOGNOLA), Andrea di Pietro (PALLADIO), Domenico GHIRLANDAIO, Luca DELLA ROBBIA, Jean GOUJON, Pier DALLA FRANCESCA, Andrea MANTEGNA, Benvenuto CELLINI, Luca SIGNORELLI, Giorgio da Castelfranco (GIORGIONE), Jacopo Robusti (TINTORETTO), Antonio Allegri (CORREGIO), Jan a Hubert VAN EYCKOVÉ, Bartholomaeus SPRANGER, Pieter BRUEGEL starší, Lucas CRANACH, Hans HOLBEIN a mnoho dalších.

Lektor

Vystudovala jsem VŠCHT v Pardubicích (dnes Univerzita Pardubice). Rok po absolvování VŠCHT jsem dokončila rozšiřující pedagogické studium. Při mateřské dovolené a po ní jsem krátce pracovala jako učitelka. Velkou část svého profesního života jsem strávila v laboratořích. Práce s dětmi mě vždy bavila a když mi vlastní děti odrostly, rozhodla jsem se vrátit k učitelství. U dětí chci rozvíjet tvořivost, chuť objevovat přírodu, její krásu, přírodní jevy a svět kolem nás. Chci podporovat jejich otevřenost, bezprostřednost a jedinečnost, vést je k vzájemnému respektu a toleranci. Ve volném čase ráda čtu, jezdím na kole, pracuji na zahradě, chodím na pěší výlety, ....

Zdarma