Vesmírný badatel

10 studenti

Kurz obsahuje rozšiřující učivo a náměty projektů pro žáky školy s tematikou vesmíru. Společně procestujeme vesmír. Budeme se zabývat vznikem a vývojem vesmíru, galaxií a sluneční soustavy. Získané vědomosti budou sloužit jako palivo do vesmírné lodi, kterou pak mohou žáci použít k cestám po vesmíru. Bez dostatečných znalostí (paliva) se ale daleko nedostanou.

Lektor

Zajímám se o přírodní vědy a matematiku. V průběhu profesní dráhy jsem získal cenné zkušenosti v praxi odborného a vědeckého pracovníka – Správa Krkonošského národního parku, Česká geologická služba, Ústav pro hydrodynamiku Akademie Věd ČR. Dodnes čerpám ze zkušeností z mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí. Řadu let jsem věnoval také výuce matematiky a fyziky. Moji snahou je vzbudit v žácích zájem o aktivní poznávání v duchu staré moudrosti: „Schopnost učit se je poklad, který bude svého majitele následovat všude.“

Zdarma