Přípravné školičky pro předškoláky

Zveme všechny předškoláky na přípravné školičky v naší škole: školičky 2019

Školičky jsou určené především pro budoucí prvňáčky, ale může dorazit každý, kdo se chce seznámit s naší školou.