Vzdělávání = poznávání

Vzdělávání není pouze suma vědomostí, memorování a testování. Chceme žáky motivovat a podporovat k aktivnímu objevování, řešení problémů a získání dovedností užitečných pro další růst. Věříme, že při komplexním přístupu ke vzdělávání je potřeba kromě předávání základních vědomostí rozvíjet schopnost […]

Zdravá škola

Ve škole Pod Hůrou jsme se rozhodli kultivovat prostředí, které poskytuje stimulující a zároveň odbornou péči dětem s rozdílnými potřebami. Současně nám záleží na tom, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně. Stále se inspirujeme novými vzdělávacími poznatky z celého […]

Profil absolventa

Naši žáci při procesu poznávání a objevování získávají praktické dovednosti a poznatky, ze kterých mohou čerpat v průběhu celého života. Kromě posilování svých silných stránek se nevyhýbají zkoumání a posouvání svých hranic, které v průběhu studia nevnímají jako pevně dané […]

Pár slov o škole

Jsme Základní a Mateřská škola v malé obci Čistá u Horek, která se nachází v Podkrkonošské pahorkatině. Nabízíme Vám a především Vašim dětem trochu netradiční přístup. Směřování obou škol, mateřské i základní, je v duchu programu „Zdravá škola“. Klademe důraz na dostatečný pohyb a zdravý životní styl a především na individuální práci s dětmi.

Jsme škola malá a to nám dává větší prostor na respektování individuality žáků. Víme, že školu dělají lidé. Proto je výběr pedagogů pro naši školu zásadní.
Náš kolektiv tvoří zkušení pedagogové a současně lidé s odbornou praxí z předchozího zaměstnání. Můžeme tak při výchově a vzdělávání vašich dětí využít široké škály znalostí a především praktických zkušeností z běžného života mimo školní prostředí.

Při vzdělávání dětí respektujeme jejich potřeby, individuální tempo a zájmy. Společně chceme tvořit prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a svobodně. Prostředí, ve kterém mohou objevovat a poznávat život přirozeně, s doplněním her, příběhů a výprav. Prostředí, kde se nebojí udělat chybu, kde se s chybou pracuje a ukazuje se jako přirozený stav při poznávání a upevňování znalostí. Každé dítě má možnost sestavení vlastní učební mapy, která vymezuje linii učiva a zároveň otevírá svobodný prostor pro vlastní bádání, zkoumání
a objevování.

V naši škole se nesoutěží, nesrovnává a hodnocení je slovní. Nezatěžujeme děti stresem ze špatné známky ani nepodporujeme závislost na jedničkách. Chceme, aby si děti osvojily morální hodnoty, naučily se spolupracovat a zároveň nést svou vlastní odpovědnost. Snažíme se, aby získané dovednosti uměly uplatnit v životě. Řídíme se myšlenkou, že každý jsme v něčem dobrý a každý něco umí. Záleží nám na tom, aby děti prožily důležitých devět let svého dětství jako pestrobarevný, zajímavý a smysluplný příběh. Příběh, ze kterého budou celý život čerpat a na který budou s radostí vzpomínat.

Facebook školy

💪 Neleníme, makáme, další plány spřádáme.Od pondělí pokračujeme s vyklízením půdy, aby zde mohlo vzniknout dvojče k naší multifunkční učebně. 😊 🔨 🔬

Zveřejnil(a) Základní škola a Mateřská škola Pod Hůrou, Čistá u Horek dne Čtvrtek 2. července 2020

Předání vysvědčení, diplomů a cen k soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže, pasování dětí na "rytíře školáky" a…

Zveřejnil(a) Základní škola a Mateřská škola Pod Hůrou, Čistá u Horek dne Pátek 26. června 2020

Prohlídka kostela v Čisté. Děkujeme panu starostovi, který se ujal role průvodce. 😊 ⛪

Zveřejnil(a) Základní škola a Mateřská škola Pod Hůrou, Čistá u Horek dne Čtvrtek 25. června 2020

👦👧 🎋 Děti z MŠ i ZŠ si užily Den dětí v přírodě.Paní učitelky nachystaly pro děti Putování za pokladem. 👑☀️👣 Jednotlivé třídy si prošly stezku, na které děti plnily úkoly a na jejímž konci je čekalo velké překvapení. Každá skupina, která splnila všechny úkoly a vyluštila indicie, kde se ukrývá poklad, získala krásné odměny…..🔎 🥳

Zveřejnil(a) Základní škola a Mateřská škola Pod Hůrou, Čistá u Horek dne Čtvrtek 4. června 2020

👦🥳👧 Škola a školka pod Hůrou oslaví Mezinárodní den dětí cestou za pokladem. Více informací v článku:

Zveřejnil(a) Základní škola a Mateřská škola Pod Hůrou, Čistá u Horek dne Čtvrtek 28. května 2020

🗓🎋Uplynulých 10 týdnů od uzavření škol bylo naplněných nejenom učením na dálku, ale také novými zážitky a vyzkoušením…

Zveřejnil(a) Základní škola a Mateřská škola Pod Hůrou, Čistá u Horek dne Neděle 24. května 2020

🌱 📯 🥳 S pokračujícím jarem se během května konečně může probouzet k životu také budova ZŠ a MŠ Pod Hůrou.👉 Pro více informací o postupném otevírání navštivte: https://www.podhurou.cz/2020/05/otevreni/

Zveřejnil(a) Základní škola a Mateřská škola Pod Hůrou, Čistá u Horek dne Středa 6. května 2020