Vzdělávání = poznávání

Vzdělávání není pouze suma vědomostí, memorování a testování. Chceme žáky motivovat a podporovat k aktivnímu objevování, řešení problémů a získání dovedností užitečných pro další růst. Věříme, že při komplexním přístupu ke vzdělávání je potřeba kromě předávání základních vědomostí rozvíjet schopnost […]

Zdravá škola

Ve škole Pod Hůrou jsme se rozhodli kultivovat prostředí, které poskytuje stimulující a zároveň odbornou péči dětem s rozdílnými potřebami. Současně nám záleží na tom, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně. Stále se inspirujeme novými vzdělávacími poznatky z celého […]

Profil absolventa

Naši žáci při procesu poznávání a objevování získávají praktické dovednosti a poznatky, ze kterých mohou čerpat v průběhu celého života. Kromě posilování svých silných stránek se nevyhýbají zkoumání a posouvání svých hranic, které v průběhu studia nevnímají jako pevně dané […]

Pár slov o škole

Jsme Základní a Mateřská škola v malé obci Čistá u Horek, která se nachází v Podkrkonošské pahorkatině. Nabízíme Vám a především Vašim dětem trochu netradiční přístup. Směřování obou škol, mateřské i základní, je v duchu programu „Zdravá škola“. Klademe důraz na dostatečný pohyb a zdravý životní styl a především na individuální práci s dětmi.

Jsme škola malá a to nám dává větší prostor na respektování individuality žáků. Víme, že školu dělají lidé. Proto je výběr pedagogů pro naši školu zásadní.
Náš kolektiv tvoří zkušení pedagogové a současně lidé s odbornou praxí z předchozího zaměstnání. Můžeme tak při výchově a vzdělávání vašich dětí využít široké škály znalostí a především praktických zkušeností z běžného života mimo školní prostředí.

Při vzdělávání dětí respektujeme jejich potřeby, individuální tempo a zájmy. Společně chceme tvořit prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a svobodně. Prostředí, ve kterém mohou objevovat a poznávat život přirozeně, s doplněním her, příběhů a výprav. Prostředí, kde se nebojí udělat chybu, kde se s chybou pracuje a ukazuje se jako přirozený stav při poznávání a upevňování znalostí. Každé dítě má možnost sestavení vlastní učební mapy, která vymezuje linii učiva a zároveň otevírá svobodný prostor pro vlastní bádání, zkoumání
a objevování.

V naši škole se nesoutěží, nesrovnává a hodnocení je slovní. Nezatěžujeme děti stresem ze špatné známky ani nepodporujeme závislost na jedničkách. Chceme, aby si děti osvojily morální hodnoty, naučily se spolupracovat a zároveň nést svou vlastní odpovědnost. Snažíme se, aby získané dovednosti uměly uplatnit v životě. Řídíme se myšlenkou, že každý jsme v něčem dobrý a každý něco umí. Záleží nám na tom, aby děti prožily důležitých devět let svého dětství jako pestrobarevný, zajímavý a smysluplný příběh. Příběh, ze kterého budou celý život čerpat a na který budou s radostí vzpomínat.


V případě potřeby, zájmu o návštěvu, postřehů a podnětů nás neváhejte kontaktovat

Základní škola a Mateřská škola Čistá u Horek p.o.
Čistá u Horek 236, 512 35


IČ: 70695521

Datová schránka: jfsmcjv

č.ú.: 181206031/0300

e-mail: info@podhurou.cz

tel.: 606 170 078

ředitel: RNDr. Igor Jan Dvořák, Ph.D.
dvorak@podhurou.cz

zástupkyně ředitele: Ing. Lucie Laušmanová
lausmanova@podhurou.cz

metodik prevence: Bc. Edita Morávková
moravkova@podhurou.cz

zást. pro enviromentální výchovu : Ing. Luboš Čepa
cepa@podhurou.cz


Mateřská škola:

tel: 606 170 082
            e-mail: info@podhurou.cz
           Zuzana Danišová – vedoucí učitelka Mš,
 

Školní jídelna: Kamila Stehlíková, tel: 605 755 793