O nás

Jsme Základní a Mateřská škola v malé obci Čistá u Horek na úpatí Krkonoš. Nabízíme Vám a především Vašim dětem tak trochu netradiční přístup. Víme, že školu dělají lidé. Proto je výběr pedagogů pro naši školu zcela zásadní. Neučíme jen z knih a v lavicích. Pracujeme s každým dítětem individuálně. Respektujeme jeho potřeby, tempo a zájmy. Společně tvoříme prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a svobodně. Prostředí, ve kterém mohou objevovat a poznávat život přirozeně, pomocí her, příběhů a výprav. Prostředí, kde se nebojí udělat chybu. Každé dítě má sestavenou svou vlastní učební mapu. Pomůcku, která vymezuje pevnou linii učiva a zároveň otevírá svobodný prostor pro vlastní bádání, zkoumání a objevování. V naši škole se nesoutěží, nesrovnává a hodnocení máme slovní. Nezatěžujeme děti stresem ze špatné známky ani nepodporujeme závislost na jedničkách. Chceme, aby si děti osvojily morální hodnoty, naučily se spolupracovat a zároveň nést svou vlastní odpovědnost. Snažíme se, aby získané dovednosti uměly uplatnit v životě. Řídíme se myšlenkou, že každý jsme v něčem dobrý a každý něco umíme. To předvedeme a předáme ostatním a necháme si od nich pomoci tam, kde nám to tolik nejde. Záleží nám na tom, aby děti prožily důležitých devět let svého dětství jako pestrobarevný, zajímavý a smysluplný příběh. Příběh, ze kterého budou celý život čerpat a na který budou s radostí vzpomínat.

Naši společnou cestu můžete sledovat na facebookové skupině Škola Pod Hůrou (především pro rodiče objevovatelů), nebo na facebookové stránce Základní škola a Mateřská škola Pod Hůrou, Čistá u Horek.