Soutěž o nejpovedenějšího Kaštaňáka

Děti z 1.-4. třídy se zúčastnily soutěže o nejpovedenějšího Kaštaňáka
2019.Soutěž pořádá KCEV Krtek Správy KRNAP – Vrchlabí. Děkujeme za
krásné ceny, které děti za své výrobky dostaly. Měly z nich velkou radost.