Družinové maškarní odpoledne.

Ve čtvrtek 25. 2. 2021 se konalo maškarní odpoledne ve školní družině.

Všichni žáci a žákyně první a druhé třídy se tohoto odpoledne zúčastnili s nadšením. Děti se vypravily v karnevalových kostýmech na procházku po obci a po celou dobu jim na cestu svítilo sluníčko. Následovala zábava ve třídě školní družiny. Nechyběly ani soutěže a diskotéka. Velký dík patří všem rodičům za přípravu občerstvení.