Děti z MŠ a 1. – 4. třídy absolvovaly bruslařský kurz