Není Morana jako Morana

Není nad vlastnoruční výrobu: malá výstavka Moran.