Multifunční učebna

Podstatou projektu je vybudování multifunkční učebny. V rámci předkládaného projektu dojde k realizaci stavebních úprav učebny, zajištění bezbariérového přístupu a zřízení bezbariérového sociálního zázemí, pořízení nábytku, učebních pomůcek a IT vybavení. Vzhledem k zajištění maximální plynulé funkčnosti učebny bude nové vybavení doplněno o modernizovanou síťovou infrastrukturu učebny, skládající se ze síťových prvků. Projekt je cílen na vybudování multifunkční učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byla na požadované úrovni technického vývoje a umožňovala rozšíření moderních forem výuky a zvýšila zájem žáků o výuku cizích jazyků, informatiky a přírodních věd. Multifunkční učebna navazuje na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.