GDPR

funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Základní školu a Mateřskou školu Čistá u Horek vykonává od 25. května 2018 paní:

Titul, jméno a příjmení: Petra Černá , e-mailová adresa: petra.cerna@sms-sluzby.cz                                                                                                                                                                                                                                                                      Číslo mobilního telefonu: +420604967432

 

Informace o zpracování osobních údajů

Sazebník úhrad za poskytování informací

GDPR informační tabulka