AJ – SLOVNÍ ZÁSOBA

5 studenti

V tomto kurzu najdeš slovní zásobu na různá témata, takže pokud si chceš rozšířit znalost slovíček, pojď do toho!

Lektor

Původně jsem vystudovala BIVŠ v Praze a pracovala několik v let v ekonomické sféře. Po příchodu
vlastních děti jsem si však začala uvědomovat touhu svůj profesní život změnit a z toho důvodu jsem si
doplnila potřebná studia pro výuku anglického jazyka.
Řídím se heslem: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
U děti chci podporovat jejich individualitu, přirozenost, otevřenost, motivaci k učení se nových věcí a
vzájemný respekt.
Volný čas nejraději trávím se svoji rodinou, na kole, běháním po lese nebo na hodinách jógy.

Zdarma