Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
na základě opatření MŠMT ČR bude zápis do mateřské školy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy probíhají v období 2. – 16. května 2020 elektronickou formou, poštou nebo
14. května osobně ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bude možné podávat, podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, následujícími způsoby:

1.     do datové schránky školy: ID: jfsmcjv

2.     poštou na adresu: ZŠ a MŠ Čistá u Horek, p.o., Čistá u Horek 236, 512 35 Čistá u Horek

3.     osobní podání: ve čtvrtek 14. května – po telefonické domluvě na č. 606 170 082

4.     e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu info@podhurou.cz

5.     přes tento formulář

K žádosti je potřeba přiložit také kopii rodného listu dítěte, občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a kopii očkovacího průkazu dítěte:

-> Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Dokumenty ke stažení

Vyplňte prosím políčka níže:

[contact-form-7 id=”2370″ title=”Zápis do MŠ”]