Zdravá škola

Ve škole Pod Hůrou jsme se rozhodli kultivovat prostředí, které poskytuje stimulující a zároveň odbornou péči dětem s rozdílnými potřebami. Současně nám záleží na tom, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně. Stále se inspirujeme novými vzdělávacími poznatky z celého světa, abychom mohli předávat hodnoty a dovednosti nezbytné pro život ve 21. století. Nezapomínáme však ani na nadčasové myšlenky a hodnoty, které už od dob antického Řecka umožňovaly vývoj lidské společnosti do současné podoby.

Koncepce zdravé školy je založena na třech hlavních zásadách, pilířích podporujících zdravou výuku na škole:

1. Pohoda prostředí

– klidné a pozitivně laděné prostředí, které tvoří pedagogové i žáci společně a promítá se jak ve výuce a jejích formách tak v mimoškolních aktivitách  

2. Přirozené učení

– výuka probíhá odpovědně s cílem zachovat smysl a řád,  podporovat vlastní snahu a tvořivost žáků, jejich chuť poznávat, poskytnout možnost výběru a přiměřenost obsahu s důrazem na spoluúčast, spolupráci a motivující hodnocení žáka 

3. Otevřené partnerství 

– škola je otevřená názorům a postřehům rodičů i žáků, spolupráci s partnery a aktivní komunikaci tak, aby ve spolupráci s obcí a okolním světem zachovávala hodnoty demokratického společenství a mohla smysluplně plnit roli vzdělávání