Zahájení školního roku 2019/2020

Ve středu 4.9. jsme společně s žáky i rodiči ve Společenském domě zahájili nový školní rok.

Žáky a rodiče přivítali pan starosta Ladislav Jiřička a Igor J. Dvořák, pověřený vedením školy.

Rodičům byli představeni noví učitelé a v krátkosti byla představena organizace školního roku.

Po slavnostním zahájení přešli žáci i s jejich rodiči do svých tříd. Asi nejvýrazněji se tento slavnostní den vepsal do paměti našim novým žákům a žákyním první třídy, kterých je letos osm. Na prvňáčky čekala paní učitelka Mgr. Michaela Vondráková, která je uvítala v jejich nové třídě.

Přejeme jim i ostatním žákům mnoho úspěchů a spokojenosti v novém školním roce.