Zřízení školské rady

Školská rada bude tvořena třemi členy – zástupce rodičů, zástupce pedagogů a zástupce zřizovatele školy. O možnosti kandidatury a následných volbách budou zákonní zástupci žáků školy informováni v průběhu měsíce září.

Read more →