Týden #2, 23.-27.3.

Učíme se online

Týden #2, 23.-27.3.

Navigace podle třídy:

1. třída

Český jazyk

Slabikář str. 77 – 85

písmenka B, b, Č, č( zadání k úkolům najdete vždy dole pod čarou )
než začnete nacvičovat písmenko B, pusťte dětem krátkou pohádku o písmenku B


než začnete nacvičovat písmenko Č, pusťte dětem krátkou pohádku o písmenku Č

Písanka str. 20 – 26

 • nácvik psaní písmen k, K, P, r Při psaní dejte pozor na:
 • Správné sezení (nohy opřené o podlahu, ne pod zadečkem).
 • Správné držení pera.
 • Striktní dodržování tvarů písmen.
 • Zbytečné roztahování písmen.
 • Správný sklon písmen.
 • Aby písmena, slova pěkně seděla na řádku (ne nad linkou, ne pod linkou).
 • Děti už mohou psát mazacím perem.
 • Po psaní si po sobě vše přečtěte, zkontrolujte (zda nechybí čárky, tečky či
 • samotná písmenka).
 • Ve slovech délku slabik zkontrolujte pomocí tleskání.
 • v pondělí, ve středu a v pátek nadiktujte dětem krátký diktát slov – diktujte pomalu, dbejte na správnou výslovnost krátkých a dlouhých slabik, dětem diktát po napsání ještě jednou přečtěte a poté je nechte, aby si slova samy zkontrolovaly – upozorněte je na psaní velkých písmen u jmen

Pondělí – mele, sám, půl, táta, motá

Středa – láme, solí, Ota, Míla, jíme

Pátek – les, eso, nese, Iva, sudy

Úlohy z češtinystr. 3 ( písmenko B ) , str. 5 ( písmenko Č )

Písmenkář – DOBROVOLNÉ ( ale budu ráda, pokud děti budou sešit doplňovat, upevní si nová písmenka )
– nalepit, namalovat obrázky
písmenko B
písmenko Č

Matematika

Matematika 2. díl str. 18 – 22 ( počítání v oboru 0 – 10 )
– + , – v oboru čísel 0 – 10, rozklad čísel, slovní úlohy, doplňování číselné osy, porovnávání čísel
– při počítání si děti mohou dopomáhat počítáním na prstech, pomocí víček či pastelek

Příklady – DOBROVOLNÉ str. 28
Početník – do str. 18 DOBROVOLNÉ – procvičování numerace v oboru čísel do 10

Prvouka

Prvouka str. 46 – U rybníka

 • zazpívat si písničku ,, Rybička, maličká“

str. 47 – Co vytvořili lidé

 • vysvětlit si přísloví ,, Bez práce nejsou koláče „
 • zeptáme se dětí : ,, Z čeho jsou vyrobeny koláče ?“
 • ,, Které další suroviny potřebujeme na výrobu koláčů ?“

str. 48 – Třídíme odpad

 • nejprve dětem pusťte ukázku z pohádky, poté přejděte k učivu
 • žáci se učí správně roztřídit odpad ( papír, sklo, plasty, kovy )
 • vytvoří koláž – z obrázků z novin či letáků, z odpadků ( obaly od jogurtů, obaly od sušenek,…) – obaly či obrázky nalepí pod jednotlivé kontejnery

Pro procvičování doporučujeme také následující stránky:
-> matematika na stránkách Škola s nadhledem
-> matematika na Matika.in
-> úlohy z českého jazyka

2. třída

Český jazyk

-> on – line procvičování – diktát ( pusťte dětem ukázku on – line diktátu, žáci píší diktát do linkovaného sešitu )

-> pokud už jste dopsali písmenkový sešit, poprosím Vás dle Vašich a současných možností, aby jste dětem obstarali nový linkovaný sešit, popřípadě nelinkovaný sešit nalinkovali 🙂 )

Čeština malá učebnice

 • str. 54 cv. 1 – ústně + odůvodnit ( hledáme slova příbuzná nebo jiný tvar slova )
 • str. 54 2a, 2b – ústně + odůvodni ( pro rodiče – druhy vět najdete na str. 11 )
 • str. 54 cv. 4 – přepsat do písmenkového sešitu
 • str. 54 cv. 5 – ústně
 • str. 55 cv. 1, cv. 2 – ústně + odůvodnit
 • str. 55 cv. 3 – přepsat + přepsat do písmenkového sešitu
 • str. 55 cv. 4 – ústně
 • str. 56 – Červená Karkulka + str. 57 cv. 1 – úkoly k textu a-j
 • str. 58 – Popis osoby + cv. 1, cv. 2 – ústně

Čeština – pracovní učebnice

str. 65 – 66 – procvičování

Úlohy z češtiny

str. 41, 42 – pracovat podle zadání

Čtení s porozuměním

str. 58 – 59

Procvičování pravopisu

str. 23 – procvičování

Matematika

video ukázka – procvičování zaokrouhlování – nejprve pusťte dětem ukázku, poté procvičujte v Početníku

https://www.youtube.com/watch?v=qff6cf-WApw

Početník

str. 24 – celá

Matematika 1. díl – každý den procvičte jednu kapitolu

str. 35 – Hodiny – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá

str. 37 – Jednotky délky

str. 38 – Jednotky objemu

str. 39 – Jednotky délky

Prvouka

tr. 41 – Výroba potravin + učebnice str. 39
úkoly : Ve kterých písničkách zpíváme o některém obilí ?
Zazpívej si ji. ( Skákal pes – oves, Okolo Třeboně – oves, Andulko Šafářova – ječmen, Ovčáci, čtveráci – oves )
str. 42 – Výroba papíru a skla + učebnice str. 40, 41
nejprve dětem pusťte video ukázky :

str. 43 – Třídíme odpad + učebnice str. 42
nejprve pusťte dětem video ukázku :

Pro procvičování doporučujeme také následující stránky:
-> matematika na stránkách Škola s nadhledem
-> matematika na Matika.in
-> úlohy z českého jazyka

3. třída

Matematika

Písemné sčítání trojmístných čísel bez přechodu
Pracovní sešit 2. díl str. 4; cv. 1,2,3,4
(pozor, u slovní úlohy sčítáme jen
tekutiny, tj. mléko a smetana, u odpovědi nezapomenout na jednotky)
Pracovní list č. 12 ( druhý sloupek – šedý + zkouška)
Procvičovat na internetu:
skolakov.eu 3. ročník násobení a dělení
matika.in Matematika – 2. ročník- malá násobilka

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S a slova příbuzná, opakování pravopisu po P a M

Ofocený list č. 25 ( tučňáci – opak. pravopisu po m)
Ofocený list s andílkem ( vyjm. slova po P – celá stránka)
Ofocený list s andílkem ( vyjm. slova po S – celá stránka)
Procvičovat vyjmenovaná slova po P, S na programu TS CJ VS ( překopírováno
na flash usb)
Skolakov.eu – procvičovat 3. roč. vyjmenovaná slova po P, S

Pracovní činnost

Nastříhat obrázky s vyjm. slovy po S, V, Z ; nastříhat karty s vagony, rozdělit do obálek

Prvouka

Číst v učebnici str. 65 Obojživelníci
Vypracovat v PS str. 56

Anglický jazyk

Na čtvrtku si nakreslit lidskou postavu, k tomu si na malé vystřižené čtverečky napsat jednotlivé části
těla – z jedné strany anglicky a z druhé česky a následně přiřazovat k postavě jednotlivé části (hair –
vlasy, head – hlava, eye – oko, ear – ucho, nose – nos, mouth – pusa, lips – rty, teeth – zuby, tongue –
jazyk, neck – krk , arm – paže, hand – ruka , fingers- prsty na rukou, shoulders- ramena, chest –
hrudník, belly – břicho, back – záda, leg – noha, knee – koleno, toes – prsty na nohou)
K tomu stále opakovat slovní zásobu z předchozího týdne
Možnost procvičování pomocí těchto materiálů:
ww.skolakov.eu
www.learnenglishkids.britishcouncil.org
přiložené CD k učebnici
tištěný slovníček sloužící pro domácí přípravu
učebnice, pracovní sešit, sešit
www.duolingo.com
www.skolasnadhledem.cz
www.vcelka.cz

4. třída

Matematika

Sčítání a odčítání čísel nad milion

Pracovní sešit 2. díl str. 3,4
Procvičovat na internetu
skolakov.eu …. Matematika 3. ročník násobení a dělení
matika.in/cs/ … matematika 4. roč. násobilkové obdélníky s neposedy
matematika 4. roč. písemné sčítání a odčítání

Český jazyk

Vzory podstatných jmen rodu středního
Pracovat na „dlouhodobém úkolu“
(rozklikni pro zobrazení zadání)

Vypracovat ofocený list č. 16,17,18,19 ( l,m) řešení můžete zkontrolovat podle
listu 55 (je ke kontrole, ne k opisování)
!!! Děti dostaly soubor cvičení nové učivo Vzory podstatných jmen rodu
středního. Na první straně je „BLUDIŠTĚ“, které by jim mělo pomoci
samostatně se naučit určovat vzory podle klíče. Přečtou slovo a prstem nebo
figurkou jedou po „BLUDIŠTI“, na křižovatce se musí rozhodnout a podle
návodu postupovat dále. Pokud by nepochopily, je možné se dohodnout po
telefonu nebo po dohodě vysvětlím on line.
Vypracovat soubor ofocených úkolů 3,4,5 (pokud vám půjde spustit
PowerPoint, můžete si na škole on line v sekci ÚKOLY stáhnout stejnou verzi a
děti mohou vyplnit přímo v jednotlivých úkolech, uložit a poslat mi zpět ke
kontrole).


Procvičovat vyjmenovaná slova na programu na programu TS CJ VS
(
překopírováno na flash usb)
skolakov.eu … výborné procvičování se zpětnou kontrolou ČJ – 4. třída –
Podstatná jména rodu středního

Přírodověda

Neživá příroda – Nerosty a horniny
Číst v učebnici str. 40-43
Doplnit v PS str. 24; cv. 1,2
Na škole online si můžete stáhnout prezentaci v PowerPointu, kde se děti
mohou naučit nebo zopakovat něco o horninách a nerostech. Pokud zadáte
spustit prezentaci, po kliknutí ENTER se u některých úkolů zobrazí i správná
odpověď.

Vlastivěda

12 Poznáváme naši vlast – Za tajemstvím hradů
Přečíst v učebnici str. 40 a 41
Děti napíší odpovědi na otázky ( na papír, do skoly on line nebo zprávu na můj
mobil):

1) Jak se nazývá nedobytné sídlo Karla IV. a co tam bylo uloženo?
2) Ve kterém hradě najdete i tajemnou egyptskou mumii?
3) Co jsou KLÁTY a který hrad podle nich získal jméno?

Anglický jazyk

Na čtvrtku si nakreslit lidskou postavu, k tomu si na malé vystřižené čtverečky napsat jednotlivé části
těla – z jedné strany anglicky a z druhé česky a následně přiřazovat k postavě jednotlivé části (hair –
vlasy, head – hlava, eye – oko, ear – ucho, nose – nos, mouth – pusa, lips – rty, teeth – zuby, tongue –
jazyk, neck – krk , arm – paže, hand – ruka , fingers- prsty na rukou, shoulders- ramena, chest –
hrudník, belly – břicho, back – záda, leg – noha, knee – koleno, toes – prsty na nohou)
K tomu stále opakovat slovní zásobu z předchozího týdne + novou slovní zásobu, kterou děti dostaly
na papíře ACTIVITIES. Zkoušet tvořit otázky pomocí DO YOU….? (podle učebnice na straně 61 modrý
rámeček). Například: Hraješ na piano? Do you play the piano? Ano, hraji. Ne, nehraji. Yes, I do. No, I
don´t.
Možnost procvičování pomocí těchto materiálů:
ww.skolakov.eu
www.learnenglishkids.britishcouncil.org
přiložené CD k učebnici
tištěný slovníček sloužící pro domácí přípravu
učebnice, pracovní sešit, sešit
www.duolingo.com
www.skolasnadhledem.cz
www.vcelka.cz

5. třída

Český jazyk

Dobrý den,
v tomto týdnu budeme procvičovat  PŘÍDAVNÁ JMÉNA.
UČEBNICE:
PŘÍDAVNÁ JMÉNA str. 74 Skloňování přídavných jmen tvrdých str. 75 Skloňování přídavných jmen měkkých str.76
Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích str. 77
Pracovní sešit – PŘÍDAVNÁ JMÉNA – PROCVIČUJ SI – viz TABULKA na str. 2 PŘÍDAVNÁ JMÉNA – PROCVIČUJ SI – výběr cvičení dle možností.
PRACOVNÍ SEŠIT  – str. 48 – 52 – výběr cvičení dle možností. Sloh – přečíst si v učebnici str. 123 – popis předmětu.
https://slideplayer.cz/slide/3158490/
http://www.ucirna.cz
https://www.umimecesky.cz
https://www.umimecesky.cz/cviceni-druhy-pridavnych-jmen

Anglický jazyk

Ve škole online bude zadán domácí úkol (napsat v anglickém jazyce jakýkoliv recept)
Dále pokračovat v učebnici – projít si novou slovní zásobu v 5.lekci – učebnice str.58 + pracovní sešit
str. 124.
Do sešitu si zapsat novou slovní zásobu s nadpisem My bedroom (bed, lamp, armchair, wardrobe,
mirror, mat, bookcase, table, chair, sofa, clock, poster, toys)
Nakreslit na čtvrtku svůj pokoj a popsat ho s použitím vazby There is/There are (například There is a
bed in my bedroom. There are two windows in my bedroom. There are my favourite posters on the
wall.)

Matematika

Rovnice II učebnice strana 76 – 79, cvičení 1-23

Přírodověda

Vlastnosti látek.
(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly)

Vlastivěda

Kraje a krajská města – Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královehradecký kraj.
(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly)

6. třída

Matematika

Jednotky délky – převod jednotek délky (učebnice str.:95), jednotky hmotnosti – převod jednotek hmotnosti (učebnice str.:96-98)
(Výklad, zápis a úkoly na Škole OnLine – úkoly).
Procvičování na uvedených stranách v učebnici nebo na internetu

Český jazyk

Dobrý den,
v tomto týdnu se seznámíme s učivem –  ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY.
Učebnice str. 74 – 77 (zelené tabulky)
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA str. 5 – 6 (Tabulky)
OPAKUJEME SI ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY – PODMĚT A PŘÍSUDEK – POUČKY A
PŘEHLED UČIVA str. 5 (Tabulky)
https://slideplayer.cz/slide/12979131/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1103&action=show#selid
https://www.mojecestina.cz/shoda-prisudku-s-podmetem
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133
ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY:
PŘÍVLASTEK PŘÍVLASTEK – shodný, neshodný PŘÍVLASTEK –  holý, postupně rozvíjející, několikanásobný – pracovní sešit str. 29 (výběr cvičení dle možností) PŘEDMĚT 
PŘEDMĚT – holý, rozvitý, několikanásobný – pracovní sešit str.30 (výběr cvičení dle možností)
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ – místa, času, způsobu – pracovní sešit str. 29 (výběr cvičení dle možností)
ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY:
https://slideplayer.cz/slide/2329269/
https://slideplayer.cz/slide/3445069/http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_rozdeleni.phphttps://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-obecne

Anglický jazyk

Učebnice str.56 – přečíst článek a přeložit, vypsat neznámá slovíčka do slovníčku, vypracovat cvičení
2
Učebnice str.57, cvičení 4,5,9 (cvičení 9 napsat do sešitu)
Pracovní sešit str.35,37,38,39/6
Další doporučená práce navíc: poslech na www.learnenglishkids.britishcouncil.org (listening – short
stories – vybrat libovolné příběhy a k tomu následně vypracovat jednotlivé úkoly)

Občanská výchova

Vlastnictví 
(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly)

Výchova ke zdraví

Pohlavní nemoci 
(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly).

Dějepis

– Opakování, učebnice strana 97 + Pracovní sešit strana 39

– Napsat referát na jednoho z Řeckých Bohů na stránku

7. třída

Matematika

Opakování viz naskenované papíry:

Literatura

Učebnice str. 21 – Oxymóron
https://www.pravopisne.cz/2017/07/oxymoron-x-oxymoron-x-oxymoron/
Dobrovolné – POVĚSTI 
http://www.ceskyrajdetem.cz/cs/za-povestmi-ceskeho-raje/povesti/12-povesti-z-ceskeho-raje/

Anglický jazyk

Nadále si opakovat nepravidelná slovesa v minulém čase.
Učebnice str.56,57 – přečíst článek, přeložit, do sešitu vypsat neznámá slovíčka a na základě toho pak
vypracovat jednotlivá cvičení. Cvičení 6 mi pošlete přes školu online, zadám jako domácí úkol.
Projít si gramatiku – minulý čas v záporu a otázce – pracovní sešit str. 76 (otázka se tvoří pomocí DID,
zápor pomocí DIDN´T) – vše je v přehledné tabulce.
Vypracovat učebnice str.58, 59/5,6
Pracovní sešit str.40,41

Dějepis

–  Kultura ve vrcholném středověku , opakování, učebnice strana 94 – 98 + pracovní sešit strana 39 – 41
 – Udělat výpisky a pracovní sešit
 – Odpovědět na otázky viz prezentace

Německý jazyk

Opakování slovní zásoby: dny v týdnu, měsíce v roce, číslice do 100
Procvičování v aplikaci: umíme německy.cz

Občanská výchova

Vlastnictví (Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly).

Výchova ke zdraví

Pohlavní nemoci (Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly).

8. třída

Matematika

Válec učebnice strana 40 – 49,
Cvičení C (1-3) na straně 46
Válcová tělesa kolem nás cvičení 1-19 strana 46-49
YouTube:

Český jazyk

Dobrý den,
tento týden budeme procvičovat VEDLEJŠÍ VĚTY.
Učebnice str.  81- 83 (tabulky).
Pracovní sešit str. 31 – 33 (výběr cvičení dle možností)
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA str. 5 (Tabulky)
Procvičování:
Lenka Jedličková – YouTube
https://www.pravopisne.cz/2012/01/pravidla-prehled-vedlejsich-vet/
http://www.zsopocno.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=187:tabulka-na-urovani-vt-vedlejich&catid=79:cj9&Itemid=118
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety
https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet
https://www.umimecesky.cz/

Chemie

Halogeny, vzácné plyny.(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly).

Zeměpis


Byl bych rád, kdyby jste mi napsali dvě zamyšlení formou krátké eseje. Prvním tématem bude zamyšlení nad tím co negativního nám aktuální epidemie přinesla. Druhé je skoro to samé, ale tentokrát napište možná pozitiva virové epidemie.
Můžete zvolit pohled přes světovou ekonomiku, vliv na vztahy v rodině, lidé jsou spolu doma – budoucí nárust porodnosti? Hodnotit budu hlavně to jak jste se pokusili zapřemýšlet o aktuálním dění a jeho vlivu na okolní svět.

Dějepis

– Sjednocení Německa a Itálie, učebnice strana 88 – 90 + pracovní sešit strana 39
– Udělat výpisky a pracovní sešit
 – Odpovědět na otázky viz prezentace

Občanská výchova

Zákonodárná moc v ČR (viz Škola OnLine – úkoly).

Výchova ke zdraví

Alternativní způsoby výživy  
(viz Škola OnLine – úkoly).

Anglický jazyk

Začít novou lekci 5 – učebnice str.56,57 – projít si vocabulary cv.1, přečíst článek a na základě něho
vypracovat zbylá cvičení. K tomu si projít gramatiku when/while v pracovním sešitě na str.77
Dále pokračovat učebnice str.58,59 (minulý čas prostý x průběhový) – k tomu si nejdříve pustit
následující video

a poté vypracovat jednotlivá
cvičení.
Dále pak vypracovat cvičení v pracovním sešitě str.40-42
Možná aktivita navíc: na British council for teens si procvičovat jednotlivé schopnosti (skills –
listening, reading, speaking – úroveň A1 – B1 – dle Vašich znalostí).
Další užitečné stránky na procvičování AJ:
www.brona.cz
www.duolingo.com
www.skolasnadhledem.cz

Německý jazyk

Opakování zapsané slovní zásoby, máte v sešitech zapsáno velké množství slovíček, které je nutné si osvojit, což velmi doporučuji, neboť po návratu do výuky budeme psát cvičné testy.

9. třída

Matematika

Pokračujeme v Podobnosti:
Učebnice geometrie příklady strana 23 (3-5),
strana 24 (7-9), příklady pro práci navíc: 10,11,13 a 14 na téže straně.

Po vypracování zadaných příkladů pokračujeme studiem podobných útvarů kolem nás, stránky 24-28 v učebnici geometrie.

V druhé části týdne vás čekají základní pojmy prostorových těles – začínáme s jehlanem, strana 50-54

Anglický jazyk

Začít novou lekci 5 – učebnice str.56,57 – projít si vocabulary cv.1, přečíst článek a na základě něho
vypracovat zbylá cvičení. K tomu si projít gramatiku when/while v pracovním sešitě na str.77
Dále pokračovat učebnice str.58,59 (minulý čas prostý x průběhový) – k tomu si nejdříve pustit
následující video

a poté vypracovat jednotlivá
cvičení.
Dále pak vypracovat cvičení v pracovním sešitě str.40-42
Možná aktivita navíc: na British council for teens si procvičovat jednotlivé schopnosti (skills –
listening, reading, speaking – úroveň A1 – B1 – dle Vašich znalostí).
Další užitečné stránky na procvičování AJ:
www.brona.cz
www.duolingo.com
www.skolasnadhledem.cz

Český jazyk

Dobrý den,
tento týden budeme procvičovat POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ.
Východisko výpovědi, jádro výpovědi.
Učebnice str.  92 – 95 (tabulky).
Pracovní sešit str. 34 (výběr cvičení dle možností)
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA str. 5 (Tabulky)
Procvičování:
https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/poradek-slov-v-ceske-vete
http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_zakladni_pojmy.php
http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_graficke_znazorneni.php


SLOH – FUNKČNÍ STYLYUčebnice str. 114 – 115 (tabulky).
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA str. 8 (Tabulky)Pracovní sešit str. 49 (výběr cvičení dle možností)

Odkazy na procvičování – věty vedlejší:
https://www.pravopisne.cz/2012/01/pravidla-prehled-vedlejsich-vet/
http://www.zsopocno.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=187:tabulka-na-urovani-vt-vedlejich&catid=79:cj9&Itemid=118
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety
https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet
https://www.umimecesky.cz/

Dějepis

– Studená válka učebnice strana :

a.      72 – 75
b.     84 – 86
c.      90 – 91
d.     98 – 99
– Pracovní sešit strana 34 – 36 ale až po nastudování prezentace či učebnice
– Udělat výpisky a pracovní sešit
 – Odpovědět na otázky viz prezentace

Chemie

Aromatické uhlovodíky, vlastnosti, zástupci, využití.
(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly).

Zeměpis

Byl bych rád, kdyby jste mi napsali dvě zamyšlení formou krátké eseje. Prvním tématem bude zamyšlení nad tím co negativního nám aktuální epidemie přinesla. Druhé je skoro to samé, ale tentokrát napište možná pozitiva virové epidemie.
Můžete zvolit pohled přes světovou ekonomiku, vliv na vztahy v rodině, lidé jsou spolu doma – budoucí nárust porodnosti? Hodnotit budu hlavně to jak jste se pokusili zapřemýšlet o aktuálním dění a jeho vlivu na okolní svět.

Občanská výchova

Významné mezinárodní organizace – EU, NATO, OSN,…
(viz Škola OnLine – úkoly).

Výchova ke zdraví

Alternativní způsoby výživy 
 (viz Škola OnLine – úkoly).