,, Učíme se doma “

Domácí výuka

Děti z 1. a 2. třídy se doma pilně učí a já jsem moc ráda, že s nimi mohu být v době karantény ve spojení. Moc děkuji dětem a rodičům za vzájemnou komunikaci.

Tento týden máme s dětmi vypsanou výzvu ,, Jak trávím volný čas v přírodě “. Budu se těšit na fotečky.

Paní učitelka

Míša

Kuba procvičuje párové souhlásky.
Sestry v akci.
Natálka posílá srdíčko.
Natálka krásně píše do písanky.
Véna trénuje nácvik psaní písmena K.
Martínek procvičuje písmeno Č.