Týden #3, 30.3-3.4.

Učíme se online

ℹ️ Na tomto odkazu můžete po bezplatné registraci pracovat s interaktivními pracovními sešity od nakladatelství TAKTIK.


Týden #3, 30.3-3.4.

Pro učivo z minulých týdnů klikni na tlačítka níže:


ℹ️ Upozornění pro žáky:

V případě přetížení systému Škola online při nahrávání vypracovaných úkolů odesílejte výsledky své práce na email ukoly@podhurou.cz – do předmětu zprávy napište ročník a předmět, do mailu nezapomeňte připsat také své jméno. 📧


Navigace podle třídy:

1. třída

Videa pro tento týden

Písmenko Ž
Písmenko Ř
Od Andulky po Žížalu
Písanka Písmeno R
Písanka Písmeno S
Písanka Písmeno T

2. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Matematika

Příprava na násobení a dělení pro druháky
Vyvození násobení číslem 2

Prvouka

3. třída

Videa ke shlédnutí

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby z předešlých týdnů (jídlo, počítání, dny v týdnu, části těla) – děti mohou zkoušet pojmenovávat věci kolem sebe v angličtině, např. když budou pomáhat rodičům v kuchyni, zkoušet vyjmenovat anglicky jednotlivé jídlo, jaký je zrovna den, jaký byl včera a jaký bude
následovat, co v ten den jedí, apod. Prosím rodiče, aby se snažili jednotlivá anglická slovíčka přenést
dětem do jejich běžného života.
Možné tipy na sledování anglických pohádek na YouTube:
Peppa pig, Muzzy in Gondoland, Muzzy comes back, spievankovo anglicky

4. třída

Pracovat na „dlouhodobém úkolu“
(rozklikni pro zobrazení zadání),
prodloužení termínu odevzdání do 10.4.2020

Videa ke shlédnutí

 Jak vzniká uhlí

Černé zlato z pralesa
Co je ropa?

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby z předešlých týdnů (jídlo, počítání, dny v týdnu, části těla, aktivity) – děti
mohou zkoušet pojmenovávat věci kolem sebe v angličtině, např. když budou pomáhat rodičům
v kuchyni, zkoušet vyjmenovat anglicky jednotlivé jídlo, jaký je zrovna den, jaký byl včera a jaký bude
následovat, co v ten den jedí, apod. Prosím rodiče, aby se snažili jednotlivá anglická slovíčka přenést
dětem do jejich běžného života. Ať děti zkoušejí mluvenou i písemnou podobu slov, mohou si také
opakovat „spelování“ a znovu si připomenout anglickou abecedu. Měli by ji mít v učebnici na papíře,
pokud nenajdou, je k dispozici na internetu.
Dále si opakovat tvorbu otázek pomocí DO (Do you jump? Do you swim? Do you play football? a jednoduché odpovědi Yes, I do. No, I don´t).
Možné tipy na sledování anglických pohádek na www.youtube.com
Muzzy in Gondoland, Muzzy comes back

5. třída

Český jazyk

Dobrý den,
v tomto týdnu budeme procvičovat  ZÁJMENA
https://slideplayer.cz/slide/3165845/
Učebnice str. 84 – 86
Pracovní sešit –  str. 53 -55 – výběr cvičení dle možností
Sloh – učebnice str. 121 – 123 – Popis pracovního postupu
Čtení – oblíbená kniha

já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona; zvratné zájmeno (se) Přivlastňovací. můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich; zvratné zájmeno (svůj) Tázací. kdo, co, jaký, který, čí. Vztažná. kdo, co, jaký, který, čí, jenž. Neurčitá. někdo, něco, některý, nějaký, něčí; leckdo; kdosi; každý, všechen. Záporná. nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný.


https://slideplayer.cz/slide/3158490/
http://www.ucirna.cz
https://www.umimecesky.cz
https://www.umimecesky.cz/cviceni-druhy-pridavnych-jmen

Matematika

Desetinná čísla, zlomek
Učebnice strana 80 – 81
Cvičení 1 – 16
Počítání s velkými čísly
Pracovní sešit 2. díl strana 1 – 2

Anglický jazyk

Opakovat si slovní zásobu z předešlých týdnů – jídlo, můj pokoj – v písemné i mluvené podobě,
zkoušet si jednotlivá slovíčka „spelovat“ a znovu si tak připomenout anglickou abecedu. Prosím
rodiče, aby se snažili jednotlivá anglická slovíčka přenést dětem do jejich běžného života, ať
pojmenovávají různé věci a činnosti, které během dne dělají anglicky, atd.
Úkol: shlédnout 2. díl seriálu Muzzy comes back:


-> Zkusit mi do e-mailu nebo přes školu online (Domácí úkoly) zaslat stručně pár slovy v češtině, o čem
to bylo.
Učebnice str.64/1 – doplnit slova, přečíst a přeložit
Pracovní sešit str.66/1 (vazba there is/there are – kdyby někdo potřeboval pomoc, přehlednou
tabulku s touto vazbou máte nalepenou v sešitě).

Přírodověda

Vlastnosti látek – teplota, čas.
(Učebnice str.: 50, 51, zápis a podrobnosti na Škole online – úkoly)

Vlastivěda

Kraje a krajská města – Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský kraj.
(Učebnice str.: 11, 12, zápis a podrobnosti na Škole online – úkoly)

6. třída

Matematika

Jednotky obsahu – převod jednotek obsahu (učebnice str.: 99 – 104)

zápis a úkoly na Škole online – úkoly).
Procvičování na uvedených stranách v učebnici nebo na internetu
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid

Český jazyk

Dobrý den,v tomto týdnu budeme procvičovat VĚTU JEDNODUCHOU.
Učebnice str. 82 
Pracovní sešit – str. 32 
POUČKY A PŘEHLED UČIVA str. 6 – TABULKY
Sloh – str. 61 – VYPRAVOVÁNÍ – POUČKY A PŘEHLED UČIVA  str. 8
Opakování – dobrovolné
Přehled slovních druhů
http://cestina.tode.cz/
Rozvíjející větné členy
https://slideplayer.cz/slide/2329269/

Literatura

Anglický jazyk

Opakování 4.lekce – zopakovat si slovní zásobu, jednotlivé druhy zaměstnání, gramatiku (přítomný
čas prostý ve všech formách – zápor, otázky, odpověď, kladná věta – dle tabulky v prac.sešitě na
str.78).
Prosím rodiče, aby se snažili jednotlivá anglická slovíčka přenést dětem do jejich běžného života. Ať
děti zkoušejí mluvenou i písemnou podobu slov, mohou si také opakovat „spelování“ a znovu si
připomenout anglickou abecedu. Ať pojmenovávají věci kolem sebe, aktivity, které dělají, jak kdo
vypadá, apod.
Pracovní sešit str.40 – přečíst článek, přeložit, neznámá slovíčka vypsat do sešitu a na základě toho
vypracovat cv.2.
Poslech – bude zadán přes školu online:


Podívat se na výše uvedenou pohádku a stručně mi v češtině popsat, o čem to bylo.

Fyzika

Z minule máte dost příkladů na převody, takže pokračujte v procvičování.
Nově Vám posílám prezentace na vysvětlení pojmu délka ve fyzice. (škola online) Teď se naučte co je to délka, jak se měří a hlavně ty převody jednotek.

Zeměpis

Posílám Vám souhrn informací k již probrané Střední Americe. (škola online)
Zároveň přikládám test pro zopakování. Ten bych rád viděl vyplněný. Musíme dořešit jakou formou mi ho zašlete.

Přírodopis

Opakování pomocí prezentací: lišejníky, houby, řasy a prvoci. Zadaní a prezentace jsou ke stažení na škole online.

Občanská výchova

Hospodaření s penězi
(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly)

Výchova ke zdraví

Preventivní lékařská péče
(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly).

Dějepis

Řím
Učebnice strana 98 + Pracovní sešit 40
Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace

7. třída

Matematika

Procenta %
Učebnice aritmetiky strana 113 – 119
Cvičení C (1-8) strana 115 – 116
Výpočet procentové části
Učebnice strana 116 – 119
Cvičení C (1-3) strana 116 – 117
Cvičení E (1-10) strana 118 – 119

https://www.youtube.com/watch?v=AwXB6MzOwsk

Český jazyk

Dobrý den,v tomto týdnu budeme procvičovat  DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT.
Tabulka na určování vedlejších vět
http://www.zsopocno.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=187:tabulka-na-urovani-vt-vedlejich&catid=79:cj9&Itemid=118
Vedlejší věty
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety
Pracovní sešit str. 39 – výběr cvičení dle možností POUČKY A PŘEHLED UČIVA – pracovní sešit str. 5 – 6
Učebnice str. 84 – 92 – Druhy vedlejších vět – TABULKY
Sloh – 56 – CHARAKTERISTIKA -POUČKY A PŘEHLED UČIVA – pracovní sešit str. 7
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charakteristika_(sloh)

Literatura

Učebnice str. 21 – Oxymóron
https://www.pravopisne.cz/2017/07/oxymoron-x-oxymoron-x-oxymoron/
Dobrovolné – POVĚSTI 
http://www.ceskyrajdetem.cz/cs/za-povestmi-ceskeho-raje/povesti/12-povesti-z-ceskeho-raje/

Anglický jazyk

Opakování – minulý čas (pravidelná, nepravidelná slovesa, zápor a otázka pomocí DID, DIDN´T) –
projít si znovu jednotlivá pravidla tvorby tohoto času + vypracovat v pracovním sešitě 42/5 – napsat
do sešitu – vyfotit mi a zaslat na e-mail, popřípadě napsat do wordu a poslat mi přes školu online jako
domácí úkol.
Modální sloveso CAN, COULD – shlédnout následující video (je tam popsán přehled jednotlivých
modálních sloves, děti se mají podívat pouze na část, ve které se popisuje can a could).


Následně vypracovat v pracovním sešitě 42/6,7,8.

Fyzika

Newtonovy zákony – 1. zákon setrvačnosti 2. zákon síly 3. zákon akce a reakce učebnice strana 39. – 45.
Vaším úkolem bude nastudovat přiložené prezentace (ke stažení na škole online) společně s učebnicí.
V prezentacích jsou i úkoly, ale ty zatím přeskočte.
V budoucnu, ale z těchto otázek připravým jednoduchý test.

Zeměpis

Posílám Vám souhrn informací k již probrané Střední Americe. (škola online)
Zároveň přikládám test pro zopakování. Ten bych rád viděl vyplněný. Musíme dořešit jakou formou mi ho zašlete.

Přírodopis

Opakování pomocí prezentací: lišejníky, houby, řasy a prvoci. Zadaní a prezentace jsou ke stažení na škole online.

Dějepis

Referát mořeplavci
Napsat referát o jednom z mořeplavců na stránku výběr je na vás

Občanská výchova

Hospodaření s penězi
  (Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly).

Výchova ke zdraví

Preventivní lékařská péče
(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine – úkoly).

8. třída

Matematika

Souhrnná cvičení k tématům Kružnice, Kruh a Válec
Učebnice strana 49-55
Cvičení 1 – 8
Cvičení 34 – 41

Český jazyk

Dobrý den,
v tomto týdnu budeme procvičovat  VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI SOUŘADNĚ SPOJENÝMI HLAVNÍMI VĚTAMI.
https://slideplayer.cz/
slide/2332007/
Učebnice str. 85 – TABULKAPracovní sešit str. 34 – 35 – výběr cvičení dle možností 
POUČKY A PŘEHLED UČIVA – pracovní sešit str. 6
Učebnice str. 84 – 92 – Druhy vedlejších vět – TABULKA  
Opakování – dobrovolnéVětná skladba
http://cestina.tode.cz/vetna-skladba.html
Rozvíjející větné členy
https://slideplayer.cz/slide/2329269/

Literatura

Chemie

Prvky 3. – 8. skupiny
(podrobnosti, úkoly na Škole online – úkoly).

Anglický jazyk

Opakování – minulý čas prostý a průběhový – napsat mi 10 vět v anglickém jazyce, ve kterých děti
použijí oba zmíněné časy a spojku while/when (např. When the accident happened, I was riding a
bike) – zadám jako domácí úkol přes školu online.
Opakování – slovní zásoba – lekce 5A (dle slovníčku v pracovním sešitě)
Projekt: My favourite festival – dle pracovního sešitu str.47 (your project) – zadám jako domácí úkol
přes školu online – napsat do wordu, popřípadě na čtvrtku a vyfotit mi.
Rozšiřovací studium: na British council for teens si procvičovat jednotlivé schopnosti (skills –
listening, reading, speaking – úroveň A1 – B1 – dle Vašich znalostí).

Zeměpis

Zadání ke stažení na škole online. Vaším úkolem bude se naučit test dobře vyplnit. Máte k tomu přiložené i verze s odpovědí, tak to nebude problém.
Příští týden připravým verzi pro vaše ohodnocení, jestli už to umíte a jak dobře.

Přírodopis

Pokračovat ve studiu soustav člověka zadaných minule. (škola online)

Dějepis

Bachův absolutismus, vznik Rakouska-Uherska a České země ve 2. polovině 19. století
Učebnice strana 91 – 95 + Pracovní sešit 41
Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace

Občanská výchova

Výkonná a soudní moc v ČR
(viz Škola OnLine – úkoly).

Výchova ke zdraví

Mimořádná událost, ochrana člověka za mimořádných událostí
(viz Škola OnLine – úkoly).

9. třída

Příprava k přijímacím zkouškám

Online výuka matematiky a českého jazyka s testy na portálu vpohode.cz:
“100 hodin výukových videí
Veškeré učivo druhého stupně
On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení”

Pro registraci zdarma postupujte následovně:
Klikněte na tento odkaz
– V pravém horním rohu kliknete na: “Vyzkoušet zdarma”
– Zaregistrujte se
– V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah
– Přes tlačítko “Vyzkoušet zdarma” můžete začít s výukou.

Matematika

Povrch a objem jehlanu, strana 54-60,
do středy cvičení na stránce 58 a 59 – cv. 1-7 (jehlany a povrch jehlanu)
druhá polovina týdne: strana 60, cvičení 1-4
Pro opakování a upevnění učiva využijte cvičení na stránce 61 (souhrnná cvičení – všech osm)
Připomínám možnost využití konzultačních hodin:
úterý, čtvrtek a pátek vždy 10-12h na tel.čísle 606 170 078

Přírodopis

Po odeslání zpracovaného úkolu týkajícího se vnitřních geologických dějů, který odevzdáváte do dnešní půlnoci, se vrhněte na vnější geologické děje (působení vody, větru, sněhu a ledu a zpracujte otázky na straně 74, 1-7). Termín odevzdání do příštího pondělí (6.4.). Sledujte zádání úkolů na Škole online a vypracované úkoly odevzdávejte především ve Škole online.

Český jazyk

Dobrý den,v tomto týdnu budeme procvičovat  PRAVOPIS LEXIKÁLNÍ, TVAROSLOVNÝ, SKLADEBNÍ.
http://cestina.tode.cz/
http://cestina.tode.cz/vetna-skladba.html
Učebnice str. 102 – 111 – TABULKY
Pracovní sešit str. 36 – 37 – výběr cvičení dle možností POUČKY A PŘEHLED UČIVA – pracovní sešit str. 6
Učebnice str. 118 – 119
Sloh – POPIS – Pracovní sešit str. 51
POUČKY A PŘEHLED UČIVA – pracovní sešit str. 8
http://zs-srbska.cz/wp-content/uploads/2016/09/VY_32_INOVACE_%C4%8CJ-S-8.9.13.pdf

Literatura

Anglický jazyk

Opakování – minulý čas prostý a průběhový – napsat mi 10 vět v anglickém jazyce, ve kterých použijete oba zmíněné časy a spojku while/when (např. When the accident happened, I was riding a
bike) – zadám jako domácí úkol přes školu online.
Opakování – slovní zásoba – lekce 5A (dle slovníčku v pracovním sešitě)
Projekt: My favourite festival – dle pracovního sešitu str.47 (your project) – zadám jako domácí úkol
přes školu online – napsat do wordu, popřípadě na čtvrtku a vyfotit mi.
Rozšiřovací studium: na British council for teens si procvičovat jednotlivé schopnosti (skills – listening,
reading, speaking – úroveň A1 – B1 – dle Vašich znalostí).

Zeměpis

Zadání ke stažení na škole online. Vaším úkolem bude se naučit test dobře vyplnit. Máte k tomu přiložené i verze s odpovědí, tak to nebude problém.
Příští týden připravým verzi pro vaše ohodnocení, jestli už to umíte a jak dobře.

Dějepis

Evropská Integrace
Učebnice strana 88 – 89 + Pracovní sešit 37
Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace

Dekolonizace
Učebnice strana 92 – 93 + Pracovní sešit strana 37
Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace

Chemie

Deriváty uhlovodíků
(podrobnosti, úkoly na Škole online – úkoly).

Občanská výchova

Globalizace
(viz Škola OnLine – úkoly).

Výchova ke zdraví

Mimořádná událost, ochrana člověka za mimořádných událostí 
 (viz Škola OnLine – úkoly).