Výzva pro družinové děti

Milá děvčátka, milí chlapci,

jistě všichni dobře víte, že jsme se přihlásili do soutěže “PTAČÍ PITNÝ REŽIM”. Vše o této soutěži jsme společně probírali na družinovém kruhu. Někteří z vás se ihned zapojili a přispěli skvělými nápady. Nyní vás všechny prosím, pojďme ve volném čase něco vytvořit!!! Nápadům se meze nekladou. Čerpat můžete z různých zdrojů.

Zopakuji zadání: Úkolem nás všech bude vyrobit pítko a vyfotografovat. Další část soutěže je vymyslet a složit básničku o zvířátkách, která budou pítko využívat.

Nenechme si tuto šanci ujít! Spojme se i v této nelehké době a udělejme společně něco pro nás a naši školu. Na nejlepší práce čekají báječné odměny!!!

Fotografie hotových pítek a básniček mi můžete zasílat na mailovou adresu Hylmarovaivana@seznam.cz do 18. 4. 2020.

Těším se na vaše nápady a výtvory! Přeji všem pěkné dny a pevné zdraví!

Hylmarová Ivana – vychovatelka ŠD