Čarodějnický týden ve virtuální družině.

Minulý týden se ve virtuální družině pracovalo v duchu “čarodějnic a čarodějů”. Děti dostávaly různé úkoly související s tímto tématem. Pustily se s chutí do práce, a za to jim patří velký dík! Zde je malá ukázka našich výrobků. Hylmarová Ivana – vychovatelka ŠD