Týden #11, 25. – 29. května

Učíme se online

🗓🎋Uplynulých 10 týdnů od uzavření škol bylo naplněných nejenom učením na dálku, ale také novými zážitky a vyzkoušením…

Zveřejnil(a) Základní škola a Mateřská škola Pod Hůrou, Čistá u Horek dne Neděle 24. května 2020

ℹ️ Na tomto odkazu můžete po bezplatné registraci pracovat s interaktivními pracovními sešity od nakladatelství TAKTIK.


1. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

2. třída

3. třída

Anglický jazyk

Nová slovní zásoba – 7.lekce – oblečení – str.82 + prac.sešit str.82, 126 – zkoušet říkat, kdo má co na sobě, jakou to má barvu.

Zkusit si ze čtvrtky vyrobit postavu panáčka/panenky a k tomu vyrobit jednotlivé druhy oblečení, které se vystřihnou a budou se přikládat na postavu (např.červené triko, modré džíny, sukně, svetr, kalhoty, šortky, čepice, bunda, atd.) – využijeme poté při hodinách angličtiny.

Pro učení správné výslovnosti se mohou děti podívat na video:

4. třída

Videa pro tento týden

Matematika

Český jazyk

Vlastivěda

Anglický jazyk

Pokračovat v opakování vazby there is/there are, učebnice str.77 – popsat slovně jednotlivé domy (There is a bedroom in the house 1. There is a kitchen in the house 1…..). Dále si jeden dům vybrat a jeho popis napsat do sešitu).
Dále si opakovat slovíčka ze 6.lekce.

5. třída

Matematika

Opakování – vytisknout a vypracovat přiložené pracovní listy.:

Český jazyk

Opakování
Pracovní sešit – opakování od str. 75, 76 – výběr cvičení dle možností.
Cvičení: Od čeho je odvozen název měsíce.
Vysvětlení:
https://czechtongue.cz/jak-vznikly-ceske-nazvy-mesicu/
Navíc – procvičování: Psaní skupin: bje-bě, vje-vě, pě.
Učebnice str. 109 –  cvičení 3.5.

Psaní skupin mně-mě

Anglický jazyk

Čtení – učebnice str.76 – přečíst a přeložit, vypsat neznámá slovíčka + prac.sešit str.77
Nadále procvičovat kalendářní měsíce, v psané i mluvené formě. Do sešitu si zkusit ke každému měsíci, jaké aktivity se v daný měsíc mohou dělat, lze je k tomu i nakreslit (např. june – ride a bike, ride a horse, swim, walk).
Měsíce si lze opakovat pomocí různých webových stránek – www.skolakov.eu, british council for kids, atd.

Přírodověda

Příroda v létě – ekosystém rybník
(učebnice str.: 71 – 75)

Vlastivěda

Nerostné bohatství, průmysl ČR
(učebnice str.: 33 – 35)

6. třída

Matematika

Rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky
 (podrobnosti na škole online).

Český jazyk

Zvuková stránka jazyka – pokračování.
Učebnice str. 97 – 99 – tabulky.
Předklonky a příklonky


Vysvětlení – prezentace – zvuková stránka slova:
https://slideplayer.cz/slide/2350567/
Zvuková stránka věty

Vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3640753/
https://www.icestina.cz/zvukova-stranka-vety-6–trida/
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – Zvuková stránka jaz
yka.

Literatura

Zadání do 31. 5. 2020:

Zopakovat si v učebnici „Hravá literatura“ následující celky, které si potom zpracujte do pracovního sešitu:

1) Epika – Pohádky lidové – v učebnici str. 16 – 17
2) Epika – Pohádky autorské – v učebnici str. 18 – 20 
3) Epika – Dobrodružná literatura – v učebnici str. 21 – 23 
4) Epika – Humoristická literatura – v učebnici str. 24 (Z 1 – 4 vždy vybrat 1 autora a zpracovat jeho dílo do Čtenářské dílny) 
5) Lyrika – Typy lyriky (a – h) v učebnici str. 25 – 27. Vše si souběžně s učebnicí zpracovávejte do pracovního sešitu, který se bude
odevzdávat k hodnocení.


Dovolím si připomenout, že takto budeme pracovat po dobu karanténního
opatření a zpracování pracovního sešitu bude mít vliv na závěrečné hodnocení.
Pokud máte přečteny nějaké knížky, zpracujte si je, prosím, dle Čtenářské dílny.

Anglický jazyk

Zopakovat si sloveso must/mustn´t – napsat 10 vět co nesmíme a naopak co musíme dělat ve škole.
Učebnice str.76,77
Prac.sešit str.56,57
Slovní zásoba celé 6.lekce

Dějepis

Císařský Řím – Rozpad a zánik říše římské
Učebnice strana 125- 127 + Pracovní sešit 49
Prezentace

Zeměpis

Střední Asie a Severní Asie – Sibiř a Dálný východ

Fyzika

Fyzikální veličiny: Hustota (učebnice strana 74. – 84.)
V toto videu je vysvětleno, co je to hustota a jak počítá hustota různých látek.
Pokus:

Hustota

Přírodopis

Stavba těla vyšších rostlin – opakování

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci – šok, bezvědomí 
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Občan a jeho obec
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Literární předlohy muzikálů

7. třída

Matematika

Opakování – vytisknout a vypracovat přiložené pracovní listy.:

Český jazyk

Opakování
Věta jednočlenná a dvojčlenná. Větný ekvivalent
Učebnice str. 64 – tabulky.
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – Věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty.
Vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3200826/
https://slideplayer.cz/slide/2324604
Opakování:
Slovní druhy
http://cestina.tode.cz/
Větná skladba
http://cestina.tode.cz/vetna-skladba.html
Procvičování:
https://www.umimecesky.cz/
http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
Navíc: Souhrnné testy – pracovní sešit.

Anglický jazyk

Slovní zásoba celé 6.lekce

Zopakovat si stupňování přídavných jmen (2., 3.stupeň), vypracovat toto cvičení –
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/comparatives-and-superlatives

Zkusit si na internetu vyhledat různé světové rekordy (nejrychlejší muž, nejvyšší a nejmenší člověk, apod.) a zkusit k tomu vytvořit věty. Například: Robert Wadlow was the biggest man in the world. He was 2,72 metres long. Použít stupňování přídavných jmen.
Učebnice str.76-79 – gramatika přítomný průběhový čas k vyjádření budoucnosti

Německý jazyk

Zadání do 31. 5. 2020:

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma:
dopravní prostředky, cestování, orientace v plánu města, nemoc, části těla
2) Gramatika:
 předložky mit, von, bis, nach
3) Komunikativní dovednosti:
orientace v plánu města, jednoduchý popis cesty, vyjádření bolesti a nemoci

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Opakování
Učebnice strana 124 + Pracovní sešit 52

Zeměpis

Střední Asie a Severní Asie – Sibiř a Dálný východ

Fyzika

Tlak – deformační účinky síly, tlaková síla
Toto nové téma nám začína v učebnici na straně 56..
V tomto videu je vysvětleno co je to tlak a tlaková síla, tak se na nějpodívejte společně s učebnicí:

Přírodopis

Stavba těla vyšších rostlin – opakování

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci – šok, bezvědomí
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Občan a jeho obec
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Literární předlohy muzikálů

8. třída

Matematika

Opakování – vytisknout a vypracovat přiložené pracovní listy.:

Český jazyk

Opakování
Druhy přísudků – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3208691/
Slovesné kategorie – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2338947/
Shoda přísudku s podmětem – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2307680/
Procvičujeme větné členy – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2326979/
Druhy vedlejších vět – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/1881375
Slovní druhy
http://cestina.tode.cz/
Větná skladba
http://cestina.tode.cz/vetna-skladba.html
Procvičování:
https://www.umimecesky.cz/
Navíc: Souhrnné testy – pracovní sešit.

Literatura

Zadání do 31. 5. 2020:

Dle učebnice: „Hravá literatura“ si přečíst a souběžně zpracovat v pracovním sešitu následující tematické celky:

1) Realismus – v učebnici str. 18 – 28
2) Naturalismus – v učebnici str. 29 – 30


Souběžně si informace z učebnice procvičujte a zaznamenávejte do pracovního sešitu.
Dovolím si připomenout, že takto budeme pracovat po celou dobu karanténního opatření. Zpracování pracovního sešitu bude mít vliv na závěrečné hodnocení.
Současně si ty knížky, které přečtete, zpracujte podle „Čtenářské dílny“.

Chemie

Hydroxidy
(podrobnosti na škole online)

Anglický jazyk

Úvod do 7.lekce – slovní zásoba dle slovníčku v pracovním sešitě
Učebnice str.76-79 – present perfect, projít si gramatiku k 7.lekci – vzadu v prac.sešitě, následně vypracovat prac.sešit str.56-58.

Německý jazyk

Zadání do 31. 5. 2020:

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma:
počítač, zvířata
2) Gramatika:
časování slovesa haben, zápor kein
3) Komunikativní dovednosti:
vyprávění a popis zvířat

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Češi a Slováci za první světové války
Učebnice strana 120 – 123 + Pracovní sešit 51
Prezentace

Zeměpis

Následky přelidnění
https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/prelidneni-slon-v-mistnosti-o-kterem-se-nemluvi
https://www.stoplusjednicka.cz/nezastavitelny-rust-svetove-populace-cekani-na-miliardovou-osmicku

Fyzika

Elektřina – pokračování:

Elektrický proud
Elektrické napětí
Měření elektrického proudu
Měření elektrického napětí

Přírodopis

Nervová soustava – opakování
Řízení a koordinace – nervová soustava úvod:


Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci – šok, bezvědomí  
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Právní vztahy a závazky, právní instituce
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Hudba Osvobozeného divadla 

9. třída

Příprava k přijímacím zkouškám

Online výuka matematiky a českého jazyka s testy na portálu vpohode.cz:
“100 hodin výukových videí
Veškeré učivo druhého stupně
On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení”

Pro registraci zdarma postupujte následovně:
Klikněte na tento odkaz
– V pravém horním rohu kliknete na: “Vyzkoušet zdarma”
– Zaregistrujte se
– V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah
– Přes tlačítko “Vyzkoušet zdarma” můžete začít s výukou.

Matematika

Do konce května:
Poté, co si v učebnici geometrie projdete souhrnné opakování kuželu na straně 69, pokračujte stranami 70 – 75.

Přírodopis

Projekt: Historie Země a život na Zemi
Stáhněte si zadání a úkol č.1 se pokuste stihnout do konce května, abyste měli 2 týdny také na vypracování úkolu č.2 (do 15. června).

Český jazyk

Opakování
Druhy přísudků – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3208691/
Slovesné kategorie – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2338947/
Shoda přísudku s podmětem – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2307680/
Procvičujeme větné členy – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2326979/
Druhy vedlejších vět – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/1881375
Slovní druhy
http://cestina.tode.cz/
Větná skladba
http://cestina.tode.cz/vetna-skladba.html
Procvičování:
https://www.umimecesky.cz/
Navíc: Souhrnné testy – pracovní sešit.

Přijímací zkoušky – online kurz:
https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

Příprava na přijímací zkoušky:
V POHODĚ:
E-learning kurzy: https://studium.vpohode.cz/kurz/86/osnova
Přihlašovací údaje:
e-mail: zscista@centrum.cz
heslo: swfP1VZtEG
CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Literatura

Zadání do 31. 5. 2020:

1) Česká literatura 1945 – 1948 – v učebnici str. 18 – 20
2) Česká literatura – 1948 polovina 50. let – v učebnici str. 21 – 24
3) Česká literatura – ve 2. polovině 50. let a v 60. letech – v učebnici str. 25 – 31

V pracovním sešitu, do kterého si budete souběžně s knihou zpracovávat informace, je od strany 33 do strany 36 přehled učiva.

Dovolím si upozornit, že na základě zpracovaných úloh, bude dle situace karanténního opatření, mít hodnocení vliv na závěrečnou známku.

Anglický jazyk

Dokončení projektu o vesmíru:
otevřít zadání

Učebnice str.84-85
Prac.sešit str.62,63
Slovní zásoba 7.lekce
Your project – učebnice str.85/5 – poslat

Německý jazyk

Zadání do 31. 5. 2020:

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma: rok a roční období (počasí, svátky, oblečení)
2) Gramatika:
přivlastňovací zájmena, množné číslo podstatných jmen, nepravidelná slovesa v přítomném čase
3) Komunikativní dovednosti:
charakteristika ročních období, rozhovory o počasí, přání, pojmenování oblečení

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Kultura a věda po druhé světové válce
Učebnice strana 108 – 114 + Pracovní sešit 48-50
Prezentace

Chemie

Lipidy
(podrobnosti na škole online)

Zeměpis

Následky přelidnění
https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/prelidneni-slon-v-mistnosti-o-kterem-se-nemluvi
https://www.stoplusjednicka.cz/nezastavitelny-rust-svetove-populace-cekani-na-miliardovou-osmicku

Fyzika

Vesmír – dobrovolný projekt:
otevřít zadání

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci – šok, bezvědomí  
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Rovnoprávnost
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Hudba Osvobozeného divadla