Živá krajina, veřejná prezentace projektu zádrže vody v krajině (čtvrtek 20. června 2024 od 18 hod. ve Spolkovém domě v Čisté u Horek)

Jak vrátit vodu do krajiny, abychom jí měli dostatek? Jak předcházet bleskovým povodním nebo erozi půdy? Jak zabránit ztrátě úrodnosti a druhové pestrosti? Co jsou příčiny neutěšeného stavu krajiny a jaké projevy klimatické změny můžeme do budoucna čekat? Jak může […]

Read more →

Den Země

V rámci Dne Země jsme pomohli obci Čistá u Horek vysadit zhruba 150 stromů (jilm habrolistý, javor klen, buk obecný a třešeň ptačí) a přispět tak k obnově zeleně i zútulnění okolní krajiny. Další skupina starších žáků opravila u sokolovny […]

Read more →

Beseda o dravcích

Paní Mazuchová žákům přivezla na ukázku několik nádherných dravých ptáků. Beseda se odehrála v naší školní tělocvičně a sluneční paprsky k nám prosvítaly skrz okna, přesto žáky paní Mazuchová svým výkladem zaujala a dokázala vtáhnout do místnosti část divoké přírody.Žáci […]

Read more →

Projektový den

Ve středu 27. března proběhl projektový den v duchu Velikonoc. Žáci 1. a 2. ročníku si během projektového dne vytvořili velikonočního zajíčka na koledu, ozdobili si květináče s osením veselými zápichy a hravou formou se blíže seznámili s velikonočními tradicemi. […]

Read more →

Zlaté návrší

Minulý týden se žáci 2. stupně vydali na Zlaté návrší. Uctili zde památku známých lyžařů Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, kterým se stal osudným závod na 50km za extrémně zhoršeného počasí. Konal se před 111 lety na Velikonoční pondělí, 24. […]

Read more →