Beseda pro žáky 2. stupně

V rámci dlouhodobého projektu “Voda a sucho” proběhla ve čtvrtek 28. 4. beseda s odborníkem Jiřím Malíkem, který se zabývá adaptací krajiny na globální změny klimatu a zároveň je předsedou sdružení Živá voda, z.s. Škola ve spolupráci s obcí spouští […]

Read more →

Zveme Vás na povídání o dopadu klimatické změny s Jiřím Malíkem ze sdružení Živá voda, z.s. (středa 27.4.2022 od 17 hod. ve Spolkovém domě)

O sdružení Živá voda Občanské sdružení Živá voda bylo založeno v roce 2005 Jiřím Malíkem, dlouholetým ekologem z Hnutí Duha, profesně vodařem Správy CHKO Broumovsko s cílem celoplošně zadržovat vodu v krajině. Ten je předsedou sdružení, garantuje i odborné zázemí […]

Read more →