Čeština venku: popis krajiny na vycházce po obci

Žáci 8. ročníku se věnovali popisu krajiny v naší pěkné obci. V hodině českého jazyka jsme probírali subjektivně zabarvený popis – líčení. Tento popis se může týkat například místa, krajiny, obrazu, knihy, oblíbené věci (darovaného obrazu, věci připomínající hezké chvíle […]

Read more →

Botanika na druhém stupni

Žáci 7. ročníku se v rámci hodiny přírodovědy věnovali s panem Ing. Lubošem Čepou tématu masožravých rostlin. Dozvěděli se informace hlavně o Rosnatkách a Láčkovkách. Po odborné části následovala část praktická, kde si žáci přímo vyzkoušeli hned několik činností spojených s […]

Read more →