Týden #12, 1. – 5. června

Učíme se online

Týden #12, 1. – 5. června

Konzultace (2. stupeň ZŠ)

VyučujícíKonzultační hodinyKontakty
MorávkováPondělí a středa 15:00 – 17:00
Messenger: Edita Moráková
e-mail soulier@centrum.cz
Šimáčkovámatematika 6. třída
pondělí 9:30 – 11:30 pro děti           
16:00 – 18:00 rodiče
chemie 9. třída
úterý 9:30 – 11:30 pro děti
chemie 8. třída
čtvrtek 9:30 – 11:30 pro děti
čtvrtek 16:00 – 18:00 rodiče 8. i 9. třída
skype, Messenger: Ludmila Šimáčková
LaušmanováPondělí až pátek 8:00 – 11:00Skype a messenger: Lucie Laušmanová
ČepaPondělí, úterý a čtvrtek: 8:00 – 10:00
Pro rodiče: 17:00 – 19:00
tel. č. 777 599 683
DvořákÚterý, čtvrtek, pátek 10:00 – 12:00
Pro rodiče: Po-Pá 14:30 – 16:30
tel. č. 606 170 078
e-mail: info@podhurou.cz

3. třída

Anglický jazyk

Nová slovní zásoba – 7.lekce – oblečení – str.82 + prac.sešit str.82, 126 – zkoušet říkat, kdo má co na sobě, jakou to má barvu.

Zkusit si ze čtvrtky vyrobit postavu panáčka/panenky a k tomu vyrobit jednotlivé druhy oblečení, které se vystřihnou a budou se přikládat na postavu (např.červené triko, modré džíny, sukně, svetr, kalhoty, šortky, čepice, bunda, atd.) – využijeme poté při hodinách angličtiny.

Pro učení správné výslovnosti se mohou děti podívat na video:

Opakování videí z minulého týdne

Matematika

Český jazyk

4. třída

Anglický jazyk

Pokračovat v opakování vazby there is/there are, učebnice str.77 – popsat slovně jednotlivé domy (There is a bedroom in the house 1. There is a kitchen in the house 1…..). Dále si jeden dům vybrat a jeho popis napsat do sešitu).
Dále si opakovat slovíčka ze 6.lekce.

Videa pro tento týden

Český jazyk

Vlastivěda

5. třída

Matematika

Dodělat nesplněné úkoly do 10.06.

Český jazyk

Opakování 
Podstatná jména. Přídavná jména. Zájmena. Číslovky – učebnice str.111-112
Podstatná jména – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2783188/
Podstatná  jména – rod mužský – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/1961842/
Podstatná  jména – rod ženský – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/1925217/
Podstatná jména – rod střední – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2346681/
Přídavná jména – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3401586/
Zájmena – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3359755/
Číslovky – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3119235/
Pozdrav a oslovení – učebnice str. 113
Za jednoslovným pozdravem se nepíše čárka před oslovením.
Pracovní sešit str. 77 – 78 – výběr cvičení dle možností.
Online procvičování:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Anglický jazyk

Čtení – učebnice str.76 – přečíst a přeložit, vypsat neznámá slovíčka + prac.sešit str.77
Nadále procvičovat kalendářní měsíce, v psané i mluvené formě. Do sešitu si zkusit ke každému měsíci, jaké aktivity se v daný měsíc mohou dělat, lze je k tomu i nakreslit (např. june – ride a bike, ride a horse, swim, walk).
Měsíce si lze opakovat pomocí různých webových stránek – www.skolakov.eu, british council for kids, atd.

Přírodověda

Ekosystém rybník
(učebnice str.: 71 – 75)

Vlastivěda

Ochrana přírody
(učebnice str.: 36 – 37)

6. třída

Matematika

Výšky trojúhelníku
 (podrobnosti na škole online).

Český jazyk

ROZVRSTVENÍ NÁRODNÍHO JAZYKA
Národní jazyk a jeho útvary učebnice str. 8 – tabulky.
Česká nářečí str. 9 – MAP

Vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3981437/
Jazykověda a její složky – učebnice str. 10-12 – tabulky.
Český jazyk – procvičování:
https://on-lineprocvicovani2.estranky.cz/clanky/cesky-jazyk-6/rozvrstveni-narodniho-jazyka/
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE.
Pracovní sešit – Rozvrstvení národního jazyka – str.48-49.
Pracovní sešit – Jazykověda a její složky str. 49.
Navíc – online procvičování – 6. ročník:
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-6-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php

Literatura

Zopakovat si v učebnici „Hravá literatura“ následující celky, které si potom zpracujte do pracovního sešitu:

1) Epika – Pohádky lidové – v učebnici str. 16 – 17
2) Epika – Pohádky autorské – v učebnici str. 18 – 20 
3) Epika – Dobrodružná literatura – v učebnici str. 21 – 23 
4) Epika – Humoristická literatura – v učebnici str. 24 (Z 1 – 4 vždy vybrat 1 autora a zpracovat jeho dílo do Čtenářské dílny) 
5) Lyrika – Typy lyriky (a – h) v učebnici str. 25 – 27. Vše si souběžně s učebnicí zpracovávejte do pracovního sešitu, který se bude
odevzdávat k hodnocení.


Pokud máte přečteny nějaké knížky, zpracujte si je, prosím, dle Čtenářské dílny.

Anglický jazyk

Úvod do 7.lekce – slovní zásoba jídlo – učebnice str.78,79  + PS str.58
Gramatika: používání some, any, a, an – přehled gramatiky v PS str.79, učebnice str.80,81 + PS str.59
Shlédnout video:

Dějepis

Kultura ve starověkém Římě, opakování
Pracovní sešit 50-52

Zeměpis

Střední Asie a Severní Asie – Sibiř a Dálný východ

Fyzika

Fyzikální veličiny: Hustota (učebnice strana 74. – 84.)
V toto videu je vysvětleno, co je to hustota a jak počítá hustota různých látek.
Pokus:

Hustota

Přírodopis

Stavba těla vyšších rostlin – opakování

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci 
zlomenina, popálení, opaření 
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Kraj – zastupitelstvo kraje
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Literární předlohy muzikálů

7. třída

Matematika

Dodělat nesplněné úkoly do 10.06.

Český jazyk

Opakování
Online procvičování – 7. ročník:
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-7-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php
Psaní skupin mně – mě – video:


Shoda přísudku s podmětem – video:


Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – tabulky.
Navíc -test:
https://zpravy.idnes.cz/test-cesky-jazyk-7-trida-0sa-/soutez_test.aspx?id=114
Procvičování – online:
Literatura
Marco Polo – učebnice str.16
Marco Polo – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/1995236/

Anglický jazyk

PS str.56 – 58
Slovní zásoba 7.lekce
Čtení – učebnice str.84,85 – přečíst a přeložit, vypracovat příslušná cvičení

Německý jazyk

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma:
dopravní prostředky, cestování, orientace v plánu města, nemoc, části těla
2) Gramatika:
 předložky mit, von, bis, nach
3) Komunikativní dovednosti:
orientace v plánu města, jednoduchý popis cesty, vyjádření bolesti a nemoci

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Opakování
Učebnice strana 124 + Pracovní sešit 52

Zeměpis

Střední Asie a Severní Asie – Sibiř a Dálný východ

Fyzika

Tlak – deformační účinky síly, tlaková síla
Toto nové téma nám začína v učebnici na straně 56..
V tomto videu je vysvětleno co je to tlak a tlaková síla, tak se na nějpodívejte společně s učebnicí:

Přírodopis

Stavba těla vyšších rostlin – opakování

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci 
zlomenina, popálení, opaření 
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Kraj – zastupitelstvo kraje
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Literární předlohy muzikálů

8. třída

Matematika

Dodělat nesplněné úkoly do 10.06.

Český jazyk

Opakování
Online procvičování – 8. ročník:
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-8-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php
Psaní skupin mně – mě – video:


Shoda přísudku s podmětem – video:


Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – tabulky.
Navíc:
Pracovní sešit  – výběr cvičení dle možností.
Slovní druhy
http://cestina.tode.cz/
Větná skladba
http://cestina.tode.cz/vetna-skladba.html

Literatura

Dle učebnice: „Hravá literatura“ si přečíst a souběžně zpracovat v pracovním sešitu následující tematické celky:

1) Realismus – v učebnici str. 18 – 28
2) Naturalismus – v učebnici str. 29 – 30


Souběžně si informace z učebnice procvičujte a zaznamenávejte do pracovního sešitu.
Současně si ty knížky, které přečtete, zpracujte podle „Čtenářské dílny“.

Chemie

Kyseliny – bezkyslíkaté kyseliny
(podrobnosti na škole online)

Anglický jazyk

Učebnice str. 80 – 83
PS str.59-61
Shlédnout následující video:

Německý jazyk

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma:
dopravní prostředky, cestování, orientace v plánu města, nemoc, části těla
2) Gramatika:
 předložky mit, von, bis, nach
3) Komunikativní dovednosti:
orientace v plánu města, jednoduchý popis cesty, vyjádření bolesti a nemoci
K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Opakování
Pracovní sešit 52

Zeměpis

Následky přelidnění
https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/prelidneni-slon-v-mistnosti-o-kterem-se-nemluvi
https://www.stoplusjednicka.cz/nezastavitelny-rust-svetove-populace-cekani-na-miliardovou-osmicku

Fyzika

Elektřina – pokračování:

Elektrický proud
Elektrické napětí
Měření elektrického proudu
Měření elektrického napětí

Přírodopis

Nervová soustava – opakování
Řízení a koordinace – nervová soustava úvod:


Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci –
zlomenina, popálení, opaření
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Evropské právo, soudní instituce
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Hudba Osvobozeného divadla 

9. třída

Příprava k přijímacím zkouškám

Online výuka matematiky a českého jazyka s testy na portálu vpohode.cz:
“100 hodin výukových videí
Veškeré učivo druhého stupně
On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení”

Pro registraci zdarma postupujte následovně:
Klikněte na tento odkaz
– V pravém horním rohu kliknete na: “Vyzkoušet zdarma”
– Zaregistrujte se
– V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah
– Přes tlačítko “Vyzkoušet zdarma” můžete začít s výukou.

Matematika

Do konce května:
Poté, co si v učebnici geometrie projdete souhrnné opakování kuželu na straně 69, pokračujte stranami 70 – 75.

Přírodopis

Projekt: Historie Země a život na Zemi
Stáhněte si zadání a úkol č.1 se pokuste stihnout do konce května, abyste měli 2 týdny také na vypracování úkolu č.2 (do 15. června).

Český jazyk

Opakování
Čárky ve větě – vysvětlení -prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2348987/
https://slideplayer.cz/slide/3166495/
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA  – tabulky.
Navíc – testy:
Přívlastek těsný a volný  – opakování:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zpatky-do-lavic-lekce-z-cestiny-pro-ctenare-chybujici-v-carkach.A090317_175756_studium_bar
https://zpravy.idnes.cz/soutez_test.aspx?id=279
https://zpravy.idnes.cz/test-cesky-jazyk-9-trida-0s4-/soutez_test.aspx?id=124
Procvičování online:
https://www.umimecesky.cz/carky

Přijímací zkoušky – online kurz:
https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

Příprava na přijímací zkoušky:
V POHODĚ (E-learning kurzy)
https://studium.vpohode.cz/kurz/86/osnova
Řešení:
https://studium.vpohode.cz/download/kurz_86/314b/reseni_pz_cj_2020_final.pdf

Přihlašovací údaje:
e-mail: zscista@centrum.cz
heslo: swfP1VZtEG
CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Literatura

1) Česká literatura 1945 – 1948 – v učebnici str. 18 – 20
2) Česká literatura – 1948 polovina 50. let – v učebnici str. 21 – 24
3) Česká literatura – ve 2. polovině 50. let a v 60. letech – v učebnici str. 25 – 31

V pracovním sešitu, do kterého si budete souběžně s knihou zpracovávat informace, je od strany 33 do strany 36 přehled učiva.

Anglický jazyk

Shlédnout následující video: https://www.youtube.com/watch?v=MiPWhnrfLgo
Projít si postupně 8.lekci v učebnici a v pracovním sešitě.
Kdo ještě nedokončil projekt o vesmíru:
otevřít zadání

Německý jazyk

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma:
dopravní prostředky, cestování, orientace v plánu města, nemoc, části těla
2) Gramatika:
 předložky mit, von, bis, nach
3) Komunikativní dovednosti:
orientace v plánu města, jednoduchý popis cesty, vyjádření bolesti a nemoci
K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Dějiny po roce 1989
Pracovní sešit 51-52

Chemie

Proteiny
(podrobnosti na škole online)

Zeměpis

Následky přelidnění
https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/prelidneni-slon-v-mistnosti-o-kterem-se-nemluvi
https://www.stoplusjednicka.cz/nezastavitelny-rust-svetove-populace-cekani-na-miliardovou-osmicku

Fyzika

Vesmír – dobrovolný projekt:
otevřít zadání

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci –
zlomenina, popálení, opaření
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Tolerance
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Hudba Osvobozeného divadla