Týdny #13 a #14, 8. – 19. června

Učíme se online

Týdny #13 a #14, 8. – 19. června

Konzultace (2. stupeň ZŠ)

VyučujícíKonzultační hodinyKontakty
MorávkováPondělí a středa 15:00 – 17:00
Messenger: Edita Moráková
e-mail soulier@centrum.cz
Šimáčkovámatematika 6. třída
pondělí 9:30 – 11:30 pro děti           
16:00 – 18:00 rodiče
chemie 9. třída
úterý 9:30 – 11:30 pro děti
chemie 8. třída
čtvrtek 9:30 – 11:30 pro děti
čtvrtek 16:00 – 18:00 rodiče 8. i 9. třída
skype, Messenger: Ludmila Šimáčková
LaušmanováPondělí až pátek 8:00 – 11:00Skype a messenger: Lucie Laušmanová
ČepaPondělí, úterý a čtvrtek: 8:00 – 10:00
Pro rodiče: 17:00 – 19:00
tel. č. 777 599 683
DvořákÚterý, čtvrtek, pátek 10:00 – 12:00
Pro rodiče: Po-Pá 14:30 – 16:30
tel. č. 606 170 078
e-mail: info@podhurou.cz

3. třída

Opakování videí z minulého týdne

Matematika

Český jazyk

4. třída

Opakování videí z minulého týdne

Matematika

Doporučená videa

5. třída

Matematika

Dodělat nesplněné úkoly do 10.06.

Český jazyk

Opakování 
Online procvičování:
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-5-trida
https://www.umimecesky.cz/diktaty-5-trida
http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
Navíc:
Pohádkový les
Popis děje učebnice str. 119 – tabulka, str.120.
Les – pracovní sešit str. 92 – 93.
Les – Shoda podmětu s přísudkem – procvičování:
https://slideplayer.cz/slide/11613295/

Anglický jazyk

Čtení – učebnice str.76 – přečíst a přeložit, vypsat neznámá slovíčka + prac.sešit str.77
Nadále procvičovat kalendářní měsíce, v psané i mluvené formě. Do sešitu si zkusit ke každému měsíci, jaké aktivity se v daný měsíc mohou dělat, lze je k tomu i nakreslit (např. june – ride a bike, ride a horse, swim, walk).
Měsíce si lze opakovat pomocí různých webových stránek – www.skolakov.eu, british council for kids, atd.

Přírodověda

Člověk a příroda
(učebnice str.: 76 – 77)

Vlastivěda

Národní parky a CHKO v ČR, poznáváme naši vlast
(učebnice od str.: 36)

6. třída

Matematika

Těžnice a těžiště, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
 (podrobnosti na škole online).

Český jazyk

Opakování
Online procvičování:
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-6-trida
https://www.umimecesky.cz/diktaty-6-trida
http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
Navíc:
Dopis pracovní sešit str. 54.
Vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/11353680/

Literatura

Zopakovat si v učebnici „Hravá literatura“ následující celky, které si potom zpracujte do pracovního sešitu:

1) Epika – Pohádky lidové – v učebnici str. 16 – 17
2) Epika – Pohádky autorské – v učebnici str. 18 – 20 
3) Epika – Dobrodružná literatura – v učebnici str. 21 – 23 
4) Epika – Humoristická literatura – v učebnici str. 24 (Z 1 – 4 vždy vybrat 1 autora a zpracovat jeho dílo do Čtenářské dílny) 
5) Lyrika – Typy lyriky (a – h) v učebnici str. 25 – 27. Vše si souběžně s učebnicí zpracovávejte do pracovního sešitu, který se bude
odevzdávat k hodnocení.


Pokud máte přečteny nějaké knížky, zpracujte si je, prosím, dle Čtenářské dílny.

Anglický jazyk

Čtení – uč.str.86,87
PS str.64,65
+ opakování z minulého týdne:
Gramatika: používání some, any, a, an – přehled gramatiky v PS str.79, učebnice str.80,81 + PS str.59

Dějepis

Kultura ve starověkém Římě, opakování
Pracovní sešit 50-52

Zeměpis

Austrálie – přírodní poměry

Fyzika

Elektrický proud a elektrické napětí

Hustota

Přírodopis

Kořen u rostlin

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci 
úžeh, úpal, tonutí 
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Kraj –  já a můj kraj
(podrobnosti na škole online)

7. třída

Matematika

Dodělat nesplněné úkoly do 10.06.

Český jazyk

Opakování
Online procvičování:
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-7-trida
https://www.umimecesky.cz/diktaty-7-trida
http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php

Anglický jazyk

Projít si gramatiku must/have to – pracovní sešit str.78
Učebnice str.86,87

Německý jazyk

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma:
dopravní prostředky, cestování, orientace v plánu města, nemoc, části těla
2) Gramatika:
 předložky mit, von, bis, nach
3) Komunikativní dovednosti:
orientace v plánu města, jednoduchý popis cesty, vyjádření bolesti a nemoci

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Opakování
Učebnice strana 124 + Pracovní sešit 52

Zeměpis

Austrálie – přírodní poměry

Fyzika

Výpočty tlaku a tlakové síly

Hustota

Přírodopis

Kořen u rostlin

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci 
úžeh, úpal, tonutí 
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Kraj –  já a můj kraj
(podrobnosti na škole online)

8. třída

Matematika

Dodělat nesplněné úkoly do 10.06.

Český jazyk

Opakování
Online procvičování:
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-8-trida
https://www.umimecesky.cz/diktaty-8-trida
http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php

Literatura

Dle učebnice: „Hravá literatura“ si přečíst a souběžně zpracovat v pracovním sešitu následující tematické celky:

1) Realismus – v učebnici str. 18 – 28
2) Naturalismus – v učebnici str. 29 – 30


Souběžně si informace z učebnice procvičujte a zaznamenávejte do pracovního sešitu.
Současně si ty knížky, které přečtete, zpracujte podle „Čtenářské dílny“.

Chemie

Kyseliny – kyslíkaté kyseliny
(podrobnosti na škole online)

Anglický jazyk

Učebnice str.84-85
Pracovní sešit str.62,63
+ opakování z minulého týdne:

Německý jazyk

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma:
dopravní prostředky, cestování, orientace v plánu města, nemoc, části těla
2) Gramatika:
 předložky mit, von, bis, nach
3) Komunikativní dovednosti:
orientace v plánu města, jednoduchý popis cesty, vyjádření bolesti a nemoci
K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Opakování
Pracovní sešit 52

Zeměpis

Následky přelidnění
https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/prelidneni-slon-v-mistnosti-o-kterem-se-nemluvi
https://www.stoplusjednicka.cz/nezastavitelny-rust-svetove-populace-cekani-na-miliardovou-osmicku

Fyzika

Elektřina – pokračování:

Měření eletrického proudu
Galvanický článék (Voltův článek)

Zdroje napětí – Suchý článek (tužková baterie)

Přírodopis

Nervová soustava


Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci 
úžeh, úpal, tonutí 
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Lidská práva a svoboda
(podrobnosti na škole online)

9. třída

Příprava k přijímacím zkouškám

Online výuka matematiky a českého jazyka s testy na portálu vpohode.cz:
“100 hodin výukových videí
Veškeré učivo druhého stupně
On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení”

Pro registraci zdarma postupujte následovně:
Klikněte na tento odkaz
– V pravém horním rohu kliknete na: “Vyzkoušet zdarma”
– Zaregistrujte se
– V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah
– Přes tlačítko “Vyzkoušet zdarma” můžete začít s výukou.

Matematika

PSouhrnné opakování kuželu na straně 69, pokračujte stránkami k útvaru Koule.

Přírodopis

Projekt: Historie Země a život na Zemi
Stáhněte si zadání a úkol č.1 se pokuste stihnout do konce května, abyste měli 2 týdny také na vypracování úkolu č.2 (do 15. června).

Český jazyk

Opakování
Online procvičování:
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-9-trida
https://www.umimecesky.cz/diktaty-9-trida
http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-jak-poznat-vetu-hlavni-a-vedlejsi/

Literatura

1) Česká literatura 1945 – 1948 – v učebnici str. 18 – 20
2) Česká literatura – 1948 polovina 50. let – v učebnici str. 21 – 24
3) Česká literatura – ve 2. polovině 50. let a v 60. letech – v učebnici str. 25 – 31

V pracovním sešitu, do kterého si budete souběžně s knihou zpracovávat informace, je od strany 33 do strany 36 přehled učiva.

Anglický jazyk

8.lekce v učebnici a v pracovním sešitě
+ opakování z minulého týdne:
Shlédnout následující video: https://www.youtube.com/watch?v=MiPWhnrfLgo
Kdo ještě nedokončil projekt o vesmíru:
otevřít zadání

Německý jazyk

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma:
dopravní prostředky, cestování, orientace v plánu města, nemoc, části těla
2) Gramatika:
 předložky mit, von, bis, nach
3) Komunikativní dovednosti:
orientace v plánu města, jednoduchý popis cesty, vyjádření bolesti a nemoci
K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Dějiny po roce 1989
Pracovní sešit 51-52

Chemie

Vitaminy a nukleové kyseliny, polymery
(podrobnosti na škole online)

Zeměpis

Následky přelidnění
https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/prelidneni-slon-v-mistnosti-o-kterem-se-nemluvi
https://www.stoplusjednicka.cz/nezastavitelny-rust-svetove-populace-cekani-na-miliardovou-osmicku

Fyzika

Opakování + dobrovolný projekt: Vesmír
otevřít zadání

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci –
zlomenina, popálení, opaření
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Intolerance, xenofobie, rasismus, extremismus
(podrobnosti na škole online)