Nový školní rok na 2. stupni

Po dlouhé době usedli žáci 2. stupně do lavic a po zahájení se naplno rozjela výuka v jednotlivých předmětech. Žáky bude čekat řada nových projektů. V rámci pracovních činností se od loňského roku úspěšně starají o orchideje a nově budou pěstovat například masožravé květiny. V rámci prevence je čeká den záchranářů, při němž je odborní pracovníci z řad záchranné služby a hasičů seznámí se svojí prací, s první pomocí a dozví se řadu dalších důležitých a zajímavých informací. Další akcí, která ve škole proběhne v měsíci září, je ukázka výcviku vojenských psů. 

Pevně věříme, že se alespoň některé děti zapojí do různých soutěží, které budou v novém školním roce probíhat. Dále máme v plánu otevřít pro děti zajímavé kroužky, například přírodovědný, badatelský, hraní deskových her, kroužek paměti či výuku francouzského jazyka. Zejména pro děti z 9. ročníku jsou v plánu semináře z českého jazyka a matematiky, na kterém se budou intenzivně připravovat na případné přijímací zkoušky. 

Pokud to bude alespoň trochu možné, rádi bychom některou z výuk směřovali do venkovních prostor. Máme k dispozici školního zahradu, popřípadě se v blízkém okolí školy nachází několik zajímavých míst. Na jednom z nich dokonce plánujeme stavbu venkovní učebny.