Proč by studenti měli psát do všech předmětů

Vědci vysvětlují, že psaní zlepšuje učení konsolidací informací v dlouhodobé paměti. 

Nedávná studie uvedená na recenzích pedagogického výzkumu vrhá světlo na to, proč psaní je tak prospěšná činnost, a to nejen u předmětů typicky spojených s psaním, jako je český jazyk, literatura a dějepis, ale ve všech předmětech

Profesor Steve Graham a jeho kolegové z Arizona State University’s Teachers College analyzovali 56 studií zabývajících se výhodami psaní v přírodních vědách a matematice a zjistili, že psaní „spolehlivě zvyšuje schopnost učení“ na všech úrovních.  Proces psaní také zlepšuje schopnost studenta vybavit si informace, navázat spojení mezi různými koncepty a syntetizovat informace novými způsoby. 

Psaní ve skutečnosti není jen nástrojem k hodnocení učení, ale také ho podporuje.

Proč je psaní efektivní? 

Psaní usnadňuje učení konsolidací informací v dlouhodobé paměti tzv. efekt načítání . Jak ukazují výzkumy informace jsou rychle zapomenuty, pokud nejsou posíleny psaním.

Jedná se o stejný kognitivní mechanismus, který vysvětluje, proč je účinné učení s praktickými ukázkami.

Ve studii z roku 2014 bylo zaznamenáno, že studenti, kteří absolvovali praktické testy v přírodních vědách a historii získali na závěrečných zkouškách o 16 procentních bodů více než studenti, kteří jednoduše studovali materiál. 

Graham a jeho kolegové píší, že zodpovězení otázek s možností výběru z odpovědí může pomoci při faktickém zapamatování, ale uvedení myšlenek na papír studenty povzbuzuje k tomu, aby lépe hodnotili a poskládali své myšlenky. Tímto způsobem mohou studenti navazovat nová propojení mezi myšlenkami, která možná neudělali při počátečním získávání informací.

5 STRATEGIÍ PSANÍ V JAKÉMKOLI PŘEDMĚTU

Časopisy ve stylu „Zajímalo by mě“: 

Do časopisu by žáci ke každému předmětu napsali, co přesně je k danému tématu zajímá nejvíce. Podle dotazů se mohou plánovat budoucí hodiny.

Almanach matematiky:

Studie prokázaly, že psaní je cenné zejména při hodinách matematiky. Zdá se, že schopnost studenta písemně vysvětlit pojmy souvisí se schopností porozumět jim a aplikovat je. Do třídního almanachu matematiky by vždy některý student zapsal matematické poučky vlastními slovy.

Cestovní deníky: 

Každý žák by vytvořil cestovní deník, který by mapoval jeho učení. Deníky mohou obsahovat grafy, kresby, psaní a sebehodnocení. Lze například zadat téma, kde by vytvořili nový svět, na kterém by se udržel život a v deníku mapovat vše, co se učili od dopadu katastrof způsobených člověkem až po vlastní návrhy.

Školní noviny: 

žáci by si vybrali článek na zadané téma pečlivě je přečetli a do novin napsali shrnutí. Efektivní psaní objasňuje a organizuje myšlenky studenta a pomalé tempo psaní vede k učení studentů, protože jim umožňuje pečlivě uvažovat, aby se ujistili, že mají pravdu, než vyjádří své myšlenky.

Kreativní psaní: 

Žáci by byli požádáni, aby si představili tvora, který by mohl přežít v místním prostředí. Jaká by byla jeho barva? Jaké funkce by mu pomohly přežít a bránit se? Jak by lovil svou kořist? Poté napíšou o něm příběh.

Existuje věda o mozku, která podporuje používání příběhů, které pomáhají dětem komunikovat s obsahem a vytvářet osobní význam. Poslech prostých faktů stimuluje hlavně dvě oblasti zpracování v mozku. Když však fakta zabalíme do příběhu a posloucháme příběh, aktivují se ještě další části mozku v oblasti spojené s našimi smysly a motorickými pohyby, které pomáhají posluchačům skutečně „cítit“ to, co slyší.

přeloženo a upraveno ze zdroje Educational Foundation