Botanika na druhém stupni

Žáci 7. ročníku se v rámci hodiny přírodovědy věnovali s panem Ing. Lubošem Čepou tématu masožravých rostlin. Dozvěděli se informace hlavně o Rosnatkách a Láčkovkách.

vítězný seznam 🙂

Po odborné části následovala část praktická, kde si žáci přímo vyzkoušeli hned několik činností spojených s přípravou a pěstováním těchto pozoruhodných rostlin:

– příprava semínek, odhad počtu semen v jednotlivých balení (kvůli rozvržení do květináčů)
– příprava hlíny- zasazení semínek, pokropení vodou- vytvoření “popisků” k jednotlivým květináčům i s vytvořením jmenného seznamu, pro lepší přehled

– již vyrostlé rostliny bylo potřeba přesadit, žáci promíchali substrát s pískem a přesadili je do větších květináčů

Na závěr ještě žáci rozmístili přesazené rostliny na vhodná místa po škole. Čerstvě zasazená semena budoucích masožravek se vložila do tzv. “pařníků”. Po vynaložené námaze můžou sedmáci průběžně sledovat růst masožravých rostlin, jejichž jídelníček je tvořen drobným hmyzem.