Průvodce aktivitami poznávacího výletu do Krkonoš

Den první 21. 6.

Vše začalo v pondělí mezi 8–9 hodinou odjezdem od školy směr bývalý vápencový lom ve Strážném.

Před samotným odjezdem proběhlo seznámení se s pravidly chování během poznávacího pobytu v Krkonoších. Pohybovali jsme se na území 1. zóny národního parku a bylo nutné dodržovat nařízení KRNAP. S pravidly chování v přírodě se žáci seznámili na místě ve Strážném. Samotnou prohlídku Krkonoš jsme zahájili již po cestě, kdy jsme pozorovali, jak se nám postupně mění krajina a vegetace s rostoucí nadmořskou výškou. První terénní prohlídka se uskutečnila v dlouhodobě netěženém lomu, kde jsme se seznámili se zdejšími přírodními procesy. Po prohlídce lomu nás čekala poznávací túra směrem na Boudu Klínovku. Pomalou chůzí horskou krajinou jsme dorazili na místo kolem poledne. Ubytovali jsme se, naobědvali a po krátké pauze jsme vyrazili na průzkum okolí Klínovky.

Pro seznámení se s nočními druhy brouků jsme zakopali v okolí chaty několik pastí. Ještě nás čekala okružní túra po okolí. Vycházka nám zabrala celé odpoledne, zpět jsme se vrátili až na večeři. Během vycházky jsme šli kolem několika chat, kde byla možnost se krátce občerstvit. Po večeři a krátké pauze následovala diskuze o zážitcích které jsme viděli.

Rovněž byl prostor pro různé společenské hry. Během pobytu se žáci mohli také seznámit s historií vzniku zdejších osad a unikátní vysokohorskou přírodou v jejím okolí. Za příznivého počasí byla i možnost večer pozorovat hvězdy, družice a jiné nebeské jevy.

Den druhý 22. 6.

Po snídani jsme zkontrolovali pasti, jestli se nám podařilo přilákat nějaké druhy hmyzu, abychom si je určili. Poté opět následoval průzkum zdejší přírody, tentokrát zaměřený na průzkum potoků a tůněk a na to, co může v horském čistém potoce žít.

Pak už následoval návrat zpět na boudu na oběd, sbalení si věcí a pomalá vycházka zpět k lomu. V poznávání zdejší přírody jsme pokračovali i během návratu na parkoviště. Ve Strážném nás čekala školní dodávka, která nás odvezla zpět ke škole.