Školní reportér, ep.2: Galerie kreativity

Vítáme Vás u nové epizody občasníku s krátkými rozhovory a reportážemi z prostředí naší malé podkrkonošské školy. V druhé epizodě si povídáme s naší asistentkou pedagoga Ladislavou Třebeškovou, která se v uplynulých měsících stala kreativním srdcem a duší čistecké školy.

Jak se díváš na roli asistenta pedagoga?

Hlavním atributem asistenta pedagoga je podporovat žáky v jejich vzdělávacím, emocionálním a sociálním rozvoji, ať již individuálně nebo ve skupině jako celou třídu.

Jaké vlastnosti asistenta pedagoga považuješ za nejdůležitější?

Být kreativní a inovativní jsou klíčové vlastnosti asistenta pedagoga.

Při práci ve školách je velmi důležitá schopnost komunikace. Musí být jasná přiměřeně citlivá a empatická, jak ve vztahu k žákům, tak kolegům.

Asistent pedagoga by měl být flexibilní, což znamená jít i nad rámec pracovní role, pomáhat s vymýšlením zábavných aktivit nebo učebních pomůcek, které podporují probíraná témata.


Jsi autorkou velice zajímavých a poutavých nástěnek, které se začaly v minulém roce objevovat na chodbách a ve třídách školy. Jaký mají ve školním prostředí význam?

Nástěnky hrají důležitou roli v jakémkoli školním prostředí. Jejich funkcí není jen zdobit holé nudné zdi, ale posilovat dovednost nebo předmět vizuálním znázorněním, rovněž mohou interaktivním způsobem pomáhat při výuce. Stimulují ke zvědavosti a dalšímu objevování.


Kromě nástěnek vznikají i některé další pomůcky, které využívají přímo učitelé. Jaký podle tebe mají účel?

Učební pomůcky pomáhají učitelům produktivněji řídit jejich učební proces tak, aby byl jednoduchý, efektivní a zajímavý. Zlepšují interakci mezi žáky a učiteli a nutí žáky k aktivnímu zapojení. Je dokázáno, že děti mají tendenci se učit rychle, když jsou vyučovány s vizuální reprezentací.

Máš nějaké tipy nebo techniky, jak pomoci dítěti s konkrétním úkolem?

Preferuji oblíbenou techniku pomocí 3B4ME, která podporuje největší míru nezávislosti žáka.

Žák se nejprve pokusí zamyslet sám, poté si vyhledá zdroj – knihu, sešit nebo internet, následuje porada se spolužáky a až nakonec se zeptá učitele. Může například formulovat tři otázky, použít tři různé zdroje nebo se zeptat tří spolužáků.

Učební technika 3B4ME (= Three Before Me, neboli Tři přede mnou)


Jak bys shrnula svou dosavadní zkušenost s prací asistenta pedagoga
?

Práce s dětmi je obohacující a naplňující kariéra, která ale přináší i svá úskalí. Aby práce dávala smysl, je pro mne daleko důležitější, než aby mne bavila. Zábava je pomíjivá, ale smysl je trvalý. A právě práce s dětmi mi smysl dává. Je však třeba si vždy zachovat pozitivní přístup a dávat tak žákům cenné lekce, které jim pomohou rozvíjet jejich vlastní pohled na život.

A na závěr jedna filozofická otázka : Myslíš, že je lepší věřit nebo vědět?

Pro mě jednoznačně vědět. To mi dává jistotu a svobodu.

Děkujeme Ladislavě Třebeškové za inspirativní povídání. Na další ukázku její práce se můžete podívat v následující galerii: