Výrobky pro lektory plavání

Žáci 1. – 3. roč. se vydali na svou závěrečnou lekci plavání, na které po prokázání svých plaveckých dovedností obdrželi vysvědčení. Lektrorům přivezli i vlastní výrobky, jak jinak než s vodní tématikou.