Vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Čistá u Horek proběhne ve čtvrtek 12.5.2022 od 8:00 do 16:00 hodin.

K žádosti je potřeba doložit rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a potvrzení lékaře o očkování dítěte.

🇺🇦 Dokládání očkování ukrajinských dětí bez očkovacího průkazu (včetně informací v ukrajinštině)

KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ Z UKRAJINY DO MŠ

Dítě je přijímáno podle věku, trvalého pobytu nebo místa pobytu pro cizince ve spádové oblasti.

JAK POŽÁDAT O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

Písemně, a to v listinné podobě, datovou schránkou nebo e-mailem elektronicky podepsanou žádostí nebo v souladu se správním řádem ústním podáním do protokolu.

CO BUDE POŽADOVÁNO U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
– k nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
– doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
– potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
– žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Dokládání očkování ukrajinských dětí bez očkovacího průkazu ZDE.

Školský zákon neumožňuje přijetí dítěte v případě plné kapacity školy (naplnění nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení). Nejvyšší počet dětí ve třídě je 24, na výjimku 28. Nadále se uplatňují odpočty dle platné legislativy (vyhláška č. 14. Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) za dvouleté děti a za děti s ŠVP.

Zápis do mateřské školy 2022/2023