Návštěva knihovny

Děti z 1. a 3. třídy navštívily s paní učitelkou knihovnu v Čisté. Děkujeme paní knihovnici Lucii Jiřičkové za hezky prožité dopoledne, během kterého se děti seznámily s chodem knihovny a domů si zapůjčily různé knížky.