Zveme Vás na povídání o dopadu klimatické změny s Jiřím Malíkem ze sdružení Živá voda, z.s. (středa 27.4.2022 od 17 hod. ve Spolkovém domě)

O sdružení Živá voda

Občanské sdružení Živá voda bylo založeno v roce 2005 Jiřím Malíkem, dlouholetým ekologem z Hnutí Duha, profesně vodařem Správy CHKO Broumovsko s cílem celoplošně zadržovat vodu v krajině. Ten je předsedou sdružení, garantuje i odborné zázemí sdružení. Má dlouholeté zkušenosti s revitalizacemi přímo v terénu i ochranou kvality povrchové vody, procesem EIA, lesnictvím, zemědělstvím, odpadovou problematikou, ochranou přírody (spec. avifauny), práva na úseku životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.

Sdružení má napojení na přední odborníky v zemi, kteří se zabývají nejen revitalizacemi, ale i kvalitou vod atd. a dle potřeby pracují i externě pro potřeby sdružení v mnoha oborech od hydrogeologie, geologie, hydrologie, chemie, ekologie, biodiverzity, ochrany přírody, lesnictví, zemědělství, paleontologie, jaderného inženýrství, klimatu aj. Dohromady tvoří vědeckou Radu Koalice STOP HF i spolku.

zdroj: https://zivavoda.biz/o-nas/