Beseda pro žáky 2. stupně

V rámci dlouhodobého projektu “Voda a sucho” proběhla ve čtvrtek 28. 4. beseda s odborníkem Jiřím Malíkem, který se zabývá adaptací krajiny na globální změny klimatu a zároveň je předsedou sdružení Živá voda, z.s.

Škola ve spolupráci s obcí spouští projekt na přípravu a realizaci ekostabilizačních opatření v katastrálním území obce Čistá u Horek.

Do tohoto projektu jsou přizváni odborníci ze spolku “Živá voda,” pracovníci Libereckého kraje z odboru životního prostředí a externisté z různých oborů, např. geologie, hydrologie a úprav týkajících se krajiny.

Na většině z plánovaných aktivit se budou podílet i pedagogové a především žáci naší školy. Součástí tohoto projektu je také příprava a realizace naučné stezky “Voda v krajině.” Představovat bude různá zastavení s tématikou vody a jejich projevů v krajině.

Jedním ze zastavení bude například studánka, kterou žáci čistili a obnovovali.

Podrobněji se k tématu budeme stále vracet.