Přírodovědný kroužek

Výsadba amarylisů na kroužku a nové přírůstky z rostlinné říše…