Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku

Školní rok 2022/2023 zahájíme ve čtvrtek 1.9.2022 v 8.15 hod. společnou besedou v budově školy. S rodiči prvňáčků se poté přesuneme na slavnostní přivítání našich nejmenších žáků do učebny 1. a 2. ročníku.

Doprava

Školní auto bude žáky přivážet a odvážet v určených časech od pátku 2. 9. 2022 (časy odjezdů budou rodičům upřesněny v první školní den).

Školní družina/jídelna

Provoz školní družiny i jídelny bude zahájen v pátek 2. září 2022 (první testování na COVID-19 proběhne až po ranní družině).

Organizace výuky

První školní den čekají žáky 2 vyučovací hodiny (ca do 10.00 hod). V pátek 2. září se vyučuje do 11.35 hod.