Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023 (začínáme v pondělí 19. září 2022)

Rozvrh kroužků ZŠ Čistá u Horek 2022/2023

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 4 dětí.
Kroužky budou spuštěny od 19. 9. 2022.
………………………………………………………………………………

Karate – L. Kocmánková
úterý 13:45 – 14:45 hodin
čtvrtek 13:45 – 14:45 hodin


Přírodovědný – L. Čepa
středa 14 – 15 hod


Matematický kroužek – E. Morávková
středa 14 – 15 hod


Badatelský/ICT – L. Šimáčková
čtvrtek 13 – 13:45 hod


Grafický kroužek
úterý – 14:30 – 15:30 hod – B. Dvořáková

nebo

středa – 14 – 15 hod – L.Třebešková


Seminář matematicko-fyzikální – I. Dvořák
( + geografické počítačové systémy, digitální foto)
čtvrtek – 13:45 – 14:30 hod


Seminář z ČJ – příprava na přijímací zkoušky – L. Brendlová
pátek 13 – 13:45 hod


Všestranně pohybový – L. Laušmanová
pondělí 13 – 14 hod


Hodina angličtiny navíc pro 3. -5. třídu – L. Laušmanová
pondělí 14 – 14:45 hod