Děti sběrem papíru pomáhaly snížit spotřebu dřeva

Předposlední týden v září probíhal u zadního vchodu školy sběr starého papíru. Cílem není získat finanční prostředky, ačkoli peníze z prodeje podporují aktivity školy pro veřejnost. Jde především o to, aby se děti zapojily do recyklace odpadů a do smysluplného využití materiálů, které už mají své první využití za sebou. A samozřejmě také přispět ke zlepšení stavu životního prostředí, kdy k výrobě nového papíru není třeba tolik dřevní hmoty a tím pádem mohou stromy zůstat v krajině, zadržovat vodu a poskytovat třeba lidem i stín na výletech. 

Naše škola sbírá papír na podzim a na jaře. Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a Obcí Čistá u Horek je pak sběr předán do sběrny ABA – AZA s.r.o. v Rudníku. Letos v září bylo odvezeno půl tuny starého papíru.