Projektový den

Ve středu 27. března proběhl projektový den v duchu Velikonoc.

Žáci 1. a 2. ročníku si během projektového dne vytvořili velikonočního zajíčka na koledu, ozdobili si květináče s osením veselými zápichy a hravou formou se blíže seznámili s velikonočními tradicemi.

Velikonoční den v 3. a 4. třídě byl plný úkolů zaměřených na navození velikonoční nálady. Žáci si vyhledali informace o velikonočních svátcích za pomoci tabletů. Informace si vzájemně přečetli a diskutovali o nich. Spočítali, že dohromady přinesli 288 vejdumků, rozdělili je do tuctů a různých druhů plat. Nakonec se jim podařilo téměř všechny vejdumky ozdobit. Některé odnesli domů a jinými ozdobili školu.

Žáci 5. – 9. třídy si v rámci velikonočního projektového dne vyzkoušeli plést pomlázky, zdobit vajíčka voskem a upéct a nazdobit perníčky a velikonočního beránka. Na programu byla i nádivku z čerstvých kopřiv. V tvořivém koutku si vyrobili různá zvířátka z vlny.