Metoda CLIL – prolínání předmětů s cizím jazykem

Dne 9.2.2021 jsem se zúčastnila webináře Hry v on-line výuce jazyků. Webinářem prováděla Petra Vallin. Ráda bych se s vámi podělila o metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning), což je prolínání předmětů s cizím jazykem.V Jamboardu (v Google Classroom) na virtuální tabuli si […]

Read more →