Metoda CLIL – prolínání předmětů s cizím jazykem

Dne 9.2.2021 jsem se zúčastnila webináře Hry v on-line výuce jazyků. Webinářem prováděla Petra Vallin. Ráda bych se s vámi podělila o metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning), což je prolínání předmětů s cizím jazykem.
V Jamboardu (v Google Classroom) na virtuální tabuli si vyučující připraví např. 4 sousední státy ČR, tzn. Polsko, Rakousko, Německo a Slovensko. Děti přes Poznámku s pevným umístěním neboli Lísteček (4. odkaz úplně nalevo v Jamboardu) vkládají údaje k uvedenému státu – znalosti z vlastivědy/zeměpisu, ale i z rodin a z cestování.
Aby děti mohly s Jamboardem pracovat, je potřeba jim poslat odkaz. Buď ještě před online hodinou (např. do Streamu v požadované učebně) nebo během online výuky do Chatu. Provede se to tak, že napravo nahoře je modré políčko Sdílet. Na to kliknout, přidat lidi a skupiny (požadovanou třídu, např. sedmou: 7@podhurou.cz). Potvrdit, že uživatel (zvolená třída) je Editor a dát Hotovo. Následuje nabídka: Zkopírovat odkaz. Ten se pošle dětem.