Týden #8, 4.5. – 7.5.

Učíme se online

Týden #8, 4. – 7. května

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Info-o-otevření-školy.png.

Přejdi na učivo podle třídy:

ℹ️ Na tomto odkazu můžete po bezplatné registraci pracovat s interaktivními pracovními sešity od nakladatelství TAKTIK.


1. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Matematika

Prvouka

2. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Matematika

3. třída

Videa pro tento týden

Matematika

Český jazyk

Výtvarná výchova

Namaluj obrázek ke svátku 8. května:

Anglický jazyk

Úvod do 6.lekce – učebnice str.70 + prac.sešit str.70, 125 – učit se slovíčka v psané i mluvené formě
Nakreslit dům s jednotlivými místnostmi a ty popsat (dle učebnice str.70).
Opakování jednotlivé slovní zásoby z předchozích týdnů.

4. třída

Ke stažení:

Podstatná jména životná a neživotná (PDF)

-> prezentace

2. světová válka

Videa pro tento týden

Matematika

Vlastivěda

Anglický jazyk

Úvod do 6.lekce – učebnice str.70 + prac.sešit str.70, 125 – učit se slovíčka v psané i mluvené formě
Nakreslit dům s jednotlivými místnostmi a ty popsat (dle učebnice str.70).Slovní zásoba 6.lekce – dle vytištěného slovníčku
Opakovat si slovesa to be – být ve všech formách

5. třída

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí

Učebnice str. 102 – 105 – tabulky.
Vysvětlení- opakování:

https://www.slideserve.com/hector/v-ta-jednoduch-a-souv-t
Pracovní sešit str. 69 – 70 cvičení (výběr cvičení dle možností).
Dokončení – shoda přísudku s podmětem.
Výběr cvičení – pracovní sešit str.64 – 68 (výběr cvičení dle možností).

Matematika

Počítání s velkými čísly II
Vytisknout a vypracovat přiložené pracovní listy a podívat se na videa:

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby  – tělo (v mluvené i psané formě) – lze procvičovat pomocí různých webových stránek – www.skolakov.eu, british council for kids
Slovní zásoba – pocity (učebnice str.71) – zkusit namalovat do sešitu 5 různých obličejů s různými pocity a popsat (např. She is sad. He is tired).

Přírodověda

Příroda na jaře – projekt
(podrobnosti a zadání na škole online)

Vlastivěda

Vodstvo ČR
(učebnice str.: 26 – 28, podrobnosti na škole online).

6. třída

Matematika

Osová souměrnost (podrobnosti na škole online)

Český jazyk

Souvětí
Pokračujeme:
Souvětí – učebnice – str. 86 – tabulka.
Věta jednoduchá a souvětí
https://slideplayer.cz/slide/2875889/

Pracovní sešit str. 39 – 40 – cvičení – výběr dle možností.
Věta hlavní a vedlejší – vyznačení – pracovní sešit.
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – Věta jednoduchá a souvětí.
Vysvětlení:

Literatura

Anglický jazyk

Zopakovat si přítomný čas prostý ve všech formách (oznamovací věta, tvorba otázky pomocí DO/DOES, zápor pomocí DON´T/DOESN´T).

Úvod do 6.lekce – učebnice str.68 – 70

Dějepis

Císařský Řím – Principát
Učebnice strana 116 – 119 + Pracovní sešit 46
Prezentace

Zeměpis

Jihozápadní Asie – Střední výhod

Fyzika

Fyzikální veličiny: Teplota

Přírodopis

Listnaté stromy a keře – pokračování.

Výchova ke zdraví

Imunita – projekt 
(podrobnosti a zadání na škole online)

7. třída

Opakování II.
Vytisknout a vypracovat přiložené pracovní listy

Český jazyk

Opakování
Pravopis – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2859480/
https://slideplayer.cz/slide/2461077/
Učebnice str. 99
Psaní předpon s-, z-, vz
Učebnice str. 102
Vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3135538/
Psaní bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
Učebnice str.103
Prezentace – opakování:
https://slideplayer.cz/slide/3253942/
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
Učebnice str. 105 – tabulka
Vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3323931/
Souhrnné úkoly – učebnice str.108 – výběr cvičení dle možností

Literatura:
Renesance a humanismus
Literatura – učebnice str. 37 – 40
Vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3213947/

Literatura

Anglický jazyk

Pokračovat ve stupňování přídavných jmen
Učebnice str.66 – 69
Prac.sešit str.50
Začít se učit slovní zásobu 6.lekce

Dějepis

Referát (viz škola on line)

Zeměpis

Jihozápadní Asie – Střední výhod

Fyzika

Pevná a volná kladka, kladkostroj, kolo na hřídeli, nakloněná rovina.

Přírodopis

Listnaté stromy a keře – pokračování.

8. třída

Matematika

 Pokračuje v zadaném úkolu Rovnice II.

Český jazyk

Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí
Pokračování – pracovní sešit str 40 – cv. 3 – Převedeš obrázkové věty do slov?
Cv. 4 – Doplň čárky do následujících vět prvního dílu z řady Upíří deníky.
Cv. 5 – Poskládáš domino správně? Vyber vhodné spojovací výrazy a dozvíš se odpověď na
hádanku.
Prezentace – spojky.
https://slideplayer.cz/slide/3174041/
Pravidla interpunkce – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3009906/
Učebnice str. 94 – tabulka – Čárky v souvětí.
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – Spojovací výrazy a souvětí,
interpunkce v souvětí.
Navíc – Druhy vedlejších vět – prezentace:
Podmět a vedlejší věta podmětná

Literatura

Chemie

Halogenidy, názvosloví chemických sloučenin (podrobnosti na škole online)

Anglický jazyk

Začít slovní zásobu 6.lekce
Učebnice str.66 – 69 – budoucí čas will
Vypracování zbylých předešlých úkolů

Dějepis

Kultura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století + opakování
Učebnice strana 107 – 111 + Pracovní sešit 46- 47
Prezentace

Zeměpis

Ovzduší a jeho čistota, Národní parky světa, Ozonová díra

Fyzika

Teplá a studená fronta, meteorologická mapa, srážky, vítr

Přírodopis

Pohlavní soustava a vývin člověka, Základy genetiky

Výchova ke zdraví

Imunita – projekt 
(podrobnosti a zadání na škole online).

9. třída

Příprava k přijímacím zkouškám

Online výuka matematiky a českého jazyka s testy na portálu vpohode.cz:
“100 hodin výukových videí
Veškeré učivo druhého stupně
On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení”

Pro registraci zdarma postupujte následovně:
Klikněte na tento odkaz
– V pravém horním rohu kliknete na: “Vyzkoušet zdarma”
– Zaregistrujte se
– V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah
– Přes tlačítko “Vyzkoušet zdarma” můžete začít s výukou.

Matematika, Přírodopis

Doplňte a zopakujte látku zadanou v dubnu a odevzdejte zbylé úkoly ve škole online (do čtvrtka).

Český jazyk

Opakování
Velká písmena, koncovky -ovi, -ovy – Česká televize –  28.4.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000405-skola-doma/220562
Pravidla psaní s, z, ú, ů:
https://slideplayer.cz/slide/1931450/
Řeč přímá a nepřímá:
https://www.youtube.com/watch?v=cdYmCCdXp3A
Velká písmena – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2297519/
Skloňování podstatných jmen – duálové tvary – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/13481509/
Přídavná jména – množné číslo 1 – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3390043/
Přídavná jména – množné číslo 2 “Cestujeme a procvičujeme přídavná jména”  – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3028674/
Navíc – Druhy vedlejších vět – prezentace:

Příprava na přijímací zkoušky:
V POHODĚ:
E-learning kurzy: https://studium.vpohode.cz/kurz/86/osnova
Přihlašovací údaje:
e-mail: zscista@centrum.cz
heslo: swfP1VZtEG
CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Literatura

Anglický jazyk

Prac.sešit str.48 – 50
Učebnice str.72 – 73
Projekt na téma vesmír:
otevřít zadání

Dějepis

Pokus o změnu v roce 1968
Učebnice strana 96 – 97 + Pracovní sešit 45
Odpovědět na otázky viz prezentace

Chemie

Karboxylové kyseliny (podrobnosti na škole online)

Zeměpis

Ovzduší a jeho čistota, Národní parky světa, Ozonová díra

Fyzika

Vesmír – dobrovolný projekt:
otevřít zadání