Týden #9, 11.5. – 15.5.

Učíme se online

Týden #9, 11. – 15. května

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Info-o-otevření-školy.png.

Konzultace

VyučujícíKonzultační hodinyKontakty
VondrákováPondělí až pátek 8:00 – 12:00
středa 13:00 – 14:00
Messenger
VeseláPondělí 9:00 – 11:30
Úterý 16:00 – 18:30
Středa 9:00 – 11:30
Čtvrtek 17:00 – 19:00
Pátek 9:00 – 11:00
e-mail
telefon. hovor – na moje soukromé mobilní číslo
Messenger
Skype
BrendlováPondělí až pátek: 9:00 – 12:00e-mail
lenkabrendlova@seznam.cz
whatsapp: 732915055
MorávkováPondělí až pátek 15:00 – 17:00
středa 10:00 – 12:00
Messenger: Edita Moráková
e-mail soulier@centrum.cz
Šimáčkovámatematika 6. třída
pondělí 9:30 – 11:30 pro děti           
16:00 – 18:00 rodiče
chemie 9. třída
úterý 9:30 – 11:30 pro děti
chemie 8. třída
čtvrtek 9:30 – 11:30 pro děti
čtvrtek 16:00 – 18:00 rodiče 8. i 9. třída
skype, Messenger: Ludmila Šimáčková
LaušmanováPondělí až pátek 8:00 – 11:00Skype a messenger: Lucie Laušmanová
ČepaPondělí, úterý a čtvrtek: 8:00 – 10:00
Pro rodiče: 17:00 – 19:00
tel. č. 777 599 683
DvořákÚterý, čtvrtek, pátek 10:00 – 12:00
Pro rodiče: Po-Pá 14:30 – 16:30
tel. č. 606 170 078
e-mail: info@podhurou.cz

ℹ️ Na tomto odkazu můžete po bezplatné registraci pracovat s interaktivními pracovními sešity od nakladatelství TAKTIK.


3. třída

Videa pro tento týden

Matematika

Český jazyk

https://youtu.be/R2p2ZU4IMLQ

Anglický jazyk

Opakování jednotlivé slovní zásoby lekce 1-6, snažit se pojmenovávat věci kolem sebe, jaký je
den, co jíme, apod. – učit se slovní i písemnou formu jazyka.

4. třída

Videa pro tento týden

Matematika

Český jazyk

https://www.youtube.com/watch?v=R2p2ZU4IMLQ

Vlastivěda

Anglický jazyk

Nová gramatika – vazba there si/there are a její použití a všechny její formy (otázka, zápor, odpověď)
– lze k tomu využít toto video:

Učebnice str.76, pracovní sešit str. 71,73,77
Procvičovat celou 6.lekci pomocí CD v učebnici, opakování jednotlivé slovní zásoby

5. třída

Český jazyk

Přímá řeč


Vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2331127/
https://slideplayer.cz/slide/2618480/
Učebnice str 106 – 107 – tabulky.
Pracovní sešit str. 71 – 72 cvičení (výběr cvičení dle možností).
Četba oblíbené knihy, komiksu.

Matematika

Počítání s velkými čísly II – viz přiložené pracovní listy:

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby (v mluvené i psané formě), zkoušet si jednotlivá slovíčka spelovat pomocí anglické abecedy, pojmenovávat věci kolem sebe, apod. – tělo, aktivity, pocity
Nová slovní zásoba – měsíce v roce – učebnice str.73 + prac.sešit str.73 – udělat si ze čtvrtky malé obdélníčky, na jednu stranu napsat měsíc anglicky a na druhou česky, seřazovat, jak jdou správně za sebou.
6.lekci procvičovat pomocí CD z učebnice.

Přírodověda

Příroda na jaře – projekt
Příroda v létě – ekosystém pole
(učebnice str.: 61 – 65, podrobnosti na škole online)

Vlastivěda

Vodstvo, podnebí a počasí ČR
(učebnice str.: 28 – 30, podrobnosti na škole online).

6. třída

Matematika

Osově souměrné útvary (podrobnosti na škole online).

Český jazyk

Spojovací výrazy


Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – Interpunkce a spojovací výrazy.
Vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/15867824/
Pokračujeme:
Učebnice str. 84 – Grafické znázornění větné stavby – tabulky.
Pracovní sešit str. 41 – 42 – grafické znázornění souvětí – cvičení – dobrovolné.
Pracovní sešit str. 43 – 44  – výběr cvičení dle možností.
Cvičení – TAJENKA:
Najdi cestu z bludiště. Pokud bude v rámečku správné,
jdi po modré šipce, pokud je špatné, jdi po růžové.
Cvičení – Vypiš z tabulky spojovací výrazy se stejnou barvou a získáš
malý “tahák”, který ti pomůže rozlišovat věty hlavní a vedlejší.
Pracovní sešit str. 45 – cvičení – Podle obrázků utvoř souvětí.
Nezapomeň na interpunkci.

Literatura

Anglický jazyk

Učebnice str.71
Prac.sešit str. 50-52
Slovní zásoba 6.lekce

Psaní – mini projekt: vybrat si jakoukoliv zemi na světě a napsat mi o ní pár zajímavostí – na čtvrtku, lze k tomu přikreslit mapu, nějakou významnou historickou památku daného státu, apod. (lze popsat čím je země významná, kolik má obyvatel, jaká má hezká místa, jaké tam je tradiční jídlo, atd.)

Dějepis

Císařský Řím – Počátky křesťanství
Učebnice strana 120 – 121 + Pracovní sešit 47
Prezentace

Zeměpis

Jižní Asie
Jihovýchodní Asie

Fyzika

Fyzikální veličiny – opakování probraného učiva pomocí výukových videí:

Jak funguje iglú
Celsiova a Kelvinova stupnice
Jednotky délky
Jednotky objemu
Jednotky obsahu

Přírodopis

Opakování probraného učiva pomocí výukových videí:
Přírodověda v roušce

Výchova ke zdraví

Imunita – projekt 
Zásady poskytování 1. pomoci 
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Demokracie – přednosti a nedostatky, volby
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Literární předlohy muzikálů
(podrobnosti na škole online)

7. třída

Matematika

Opakování – viz přiložené pracovní listy:

Český jazyk

Opakování
Větné členy:


MarkusTime: Psaní s/z:


MarkusTime: Psaní n/nn:


Psaní mě/mně:


Český jazyk – komplet:

https://www.youtube.com/channel/UCu6-T6Y_Y2CAy0Zly0wffdA/videos

Literatura

Literární druhy a žánry – vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2757894/

Anglický jazyk

Stupňování přídavných jmen – učebnice str.70-73, prac.sešit str.51-53

Dějepis

Třicetiletá válka
Učebnice strana 115 – 119 + Pracovní sešit 47-49
Prezentace
Referát (viz škola on line)

Zeměpis

Jižní Asie
Jihovýchodní Asie

Fyzika

Opakování probraného učiva pomocí výukových videí:

Páka
kladky, kldkostroj
Nakloněná rovina

Přírodopis

Opakování probraného učiva pomocí výukových videí:
Přírodověda v roušce

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci 
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Demokracie – přednosti a nedostatky, volby
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Literární předlohy muzikálů
(podrobnosti na škole online)

8. třída

Matematika

 Pokračuje v zadaném úkolu Rovnice II.

Český jazyk

Jazykové rozbory, složité souvětí
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – Jazykové rozbory, složitější souvětí.
Prezentace – vysvětlení:
https://slideplayer.cz/slide/2025569/
Rozbor složitého souvětí – prezentace:
https://docplayer.cz/7935090-Vetna-skladba-mgr-sona-becickova.html
Učebnice str. 99 – 100 – tabulky.
Pracovní sešit str 43 – 45 – výběr cvičení dle možností.
Cvičení – V malém jihočeském městě se narodil básník, jehož jméno můžeš získat, když do
tajenky doplníš druh barevně odlišených vedlejších vět v následujících souvětích.
Druhy vedlejších vět:
https://slideplayer.cz/slide/1881375/
Opakování:

MarkusTime: Psaní s/z:


MarkusTime: Psaní n/nn:


Psaní mě/mně:


Český jazyk – komplet:

https://www.youtube.com/channel/UCu6-T6Y_Y2CAy0Zly0wffdA/videos

Literatura

Chemie

Oxidy
(podrobnosti na škole online)

Anglický jazyk

Slovní zásoba 6.lekce
Učebnice str.70-73
Prac.sešit 50-53

Dějepis

Evropa před první světovou válkou
Učebnice strana 112 – 114 + Pracovní sešit 48
Prezentace

Zeměpis

Následky přelidnění
https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/prelidneni-slon-v-mistnosti-o-kterem-se-nemluvi
https://www.stoplusjednicka.cz/nezastavitelny-rust-svetove-populace-cekani-na-miliardovou-osmicku

Fyzika

Meteorologie – shrnutí pomocí výukových videí:

Jak funguje iglú
Jak funguje iglú

Přírodopis

Opakování probraného učiva pomocí výukových videí:

Nervová soustava
Hormonální soustava
Řízení a koordinace těla (NS – úvod)
Vady a poruchy nervové soustavy

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci 
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Trestní právo
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Hudba Osvobozeného divadla 
(podrobnosti na škole online)

9. třída

Příprava k přijímacím zkouškám

Online výuka matematiky a českého jazyka s testy na portálu vpohode.cz:
“100 hodin výukových videí
Veškeré učivo druhého stupně
On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení”

Pro registraci zdarma postupujte následovně:
Klikněte na tento odkaz
– V pravém horním rohu kliknete na: “Vyzkoušet zdarma”
– Zaregistrujte se
– V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah
– Přes tlačítko “Vyzkoušet zdarma” můžete začít s výukou.

Český jazyk

Opakování
Česká televize – 5.5.,
Shoda přísudku s podmětem. Souvětí. Interpunkce v souvětí
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610015/

MarkusTime: Psaní s/z:


MarkusTime: Psaní n/nn:


Psaní mě/mně:


10 nejčastějších pravopisných chyb:

Opakování učiva:
https://www.youtube.com/channel/UCu6-T6Y_Y2CAy0Zly0wffdA/videos

Přijímací zkoušky – online kurz:
https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

Příprava na přijímací zkoušky:
V POHODĚ:
E-learning kurzy: https://studium.vpohode.cz/kurz/86/osnova
Přihlašovací údaje:
e-mail: zscista@centrum.cz
heslo: swfP1VZtEG
CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Literatura

Anglický jazyk

Projekt na téma vesmír:
otevřít zadání
Učebnice str.74-75
Prac.sešit 51-55

Dějepis

Období normalizace
Učebnice strana 100 – 103 + Pracovní sešit 46
Odpovědět na otázky viz prezentace

Chemie

Chemické složení organismů  
(podrobnosti na škole online)

Zeměpis

Následky přelidnění
https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/prelidneni-slon-v-mistnosti-o-kterem-se-nemluvi
https://www.stoplusjednicka.cz/nezastavitelny-rust-svetove-populace-cekani-na-miliardovou-osmicku

Fyzika

Vesmír – dobrovolný projekt:
otevřít zadání

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci 
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Reklama a její vliv 
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Hudba Osvobozeného divadla 
(podrobnosti na škole online)