Týden #10, 18.5. – 22.5.

Učíme se online

Týden #10, 18. – 22. května

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Info-o-otevření-školy.png.

ℹ️ Na tomto odkazu můžete po bezplatné registraci pracovat s interaktivními pracovními sešity od nakladatelství TAKTIK.


1. třída

Videa pro tento týden

Matematika

Český jazyk

Prvouka

2. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Prvouka

3. třída

Anglický jazyk

Nová slovní zásoba – 7.lekce – oblečení – str.82 + prac.sešit str.82, 126 – zkoušet říkat, kdo má co na sobě, jakou to má barvu.

Zkusit si ze čtvrtky vyrobit postavu panáčka/panenky a k tomu vyrobit jednotlivé druhy oblečení, které se vystřihnou a budou se přikládat na postavu (např.červené triko, modré džíny, sukně, svetr, kalhoty, šortky, čepice, bunda, atd.) – využijeme poté při hodinách angličtiny.

Pro učení správné výslovnosti se mohou děti podívat na video:

4. třída

Videa pro tento týden

Matematika

Český jazyk

Vlastivěda

Anglický jazyk

Pokračovat v opakování vazby there is/there are, učebnice str.77 – popsat slovně jednotlivé domy (There is a bedroom in the house 1. There is a kitchen in the house 1…..). Dále si jeden dům vybrat a jeho popis napsat do sešitu).
Dále si opakovat slovíčka ze 6.lekce.

5. třída

Český jazyk

Opakování
Psaní i/y po obojetných souhláskách – učebnice str.110 – tabulka.

Pracovní sešit str. 73 -74 – Soví pošta (Harry Potter a vězeň z Azkabanu) – výběr cvičení dle
možností.
Navíc – opakování:
Podstatná jména
https://slideplayer.cz/slide/2783188/
Přídavná jména:


Zájmena:


Číslovky:
https://slideplayer.cz/slide/3119235/
Slovesa:


Shoda přísudku s podmětem:


TV vysílání:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13394657013-ucitelka/220553114000029/obsah/764464-cesky-jazyk-pro-5-rocnik-zs

Matematika

Opakování – viz přiložené pracovní listy:

Anglický jazyk

Čtení – učebnice str.76 – přečíst a přeložit, vypsat neznámá slovíčka + prac.sešit str.77
Nadále procvičovat kalendářní měsíce, v psané i mluvené formě. Do sešitu si zkusit ke každému měsíci, jaké aktivity se v daný měsíc mohou dělat, lze je k tomu i nakreslit (např. june – ride a bike, ride a horse, swim, walk).
Měsíce si lze opakovat pomocí různých webových stránek – www.skolakov.eu, british council for kids, atd.

Přírodověda

Příroda v létě – ekosystém louka
(učebnice str.: 66 – 70, podrobnosti na škole online)

Vlastivěda

Půda a zemědělství ČR
(učebnice str.: 31 – 32, podrobnosti na škole online).

6. třída

Matematika

Trojúhelník – úhel a trojúhelník, rozdělení trojúhelníků
 (podrobnosti na škole online).

Finanční gramotnost

Vypracovat pracovní listy:

Český jazyk

Zvuková stránka jazyka


Vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/14100364/
Učebnice str. 92 – 96 – tabulky.
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – Zvuková stránka jazyka.
Pracovní sešit – Opakování o hláskách.
Spisovná a nespisovná výslovnost – výběr cvičení dle možností.
Cvičení: Rozděl hada a dozvíš se, jak poznáš znělé souhlásky.

Literatura

Zadání do 31. 5. 2020:

Zopakovat si v učebnici „Hravá literatura“ následující celky, které si potom zpracujte do pracovního sešitu:

1) Epika – Pohádky lidové – v učebnici str. 16 – 17
2) Epika – Pohádky autorské – v učebnici str. 18 – 20 
3) Epika – Dobrodružná literatura – v učebnici str. 21 – 23 
4) Epika – Humoristická literatura – v učebnici str. 24 (Z 1 – 4 vždy vybrat 1 autora a zpracovat jeho dílo do Čtenářské dílny) 
5) Lyrika – Typy lyriky (a – h) v učebnici str. 25 – 27. Vše si souběžně s učebnicí zpracovávejte do pracovního sešitu, který se bude
odevzdávat k hodnocení.


Dovolím si připomenout, že takto budeme pracovat po dobu karanténního
opatření a zpracování pracovního sešitu bude mít vliv na závěrečné hodnocení.
Pokud máte přečteny nějaké knížky, zpracujte si je, prosím, dle Čtenářské dílny.

Anglický jazyk

Modální sloveso must – učebnice str.72-75 + přečíst si k tomu gramatiku v prac.sešitě str.79
Slovní zásoba 6.lekce
PS str.54,55

Dějepis

Císařský Řím – Dominát
Učebnice strana 122 – 124 + Pracovní sešit 48
Prezentace

Zeměpis

Zakavkazsko, Východní Asie

Fyzika

Fyzikální veličiny: Hustota (učebnice strana 74. – 84.)

Hustota – výpočet hustoty

Přírodopis

Opakování – Kapradiny, plavuně a přesličky

Plavuně a přesličky
Kapradiny
Naše příroda

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci – pokračování
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Obec, orgány obce
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Literární předlohy muzikálů
(podrobnosti na škole online)

7. třída

Matematika

Opakování trojčlenky – viz přiložené pracovní listy:

Finanční gramotnost

Vypracovat pracovní listy:

Český jazyk

Opakování
Co už umíme z tvarosloví – cvičení – pracovní sešit – výběr cvičení dle možností.
Projděte si cvičení viz prezentace – správné výsledky naleznete v dolní části obrazovky:
https://slideplayer.cz/slide/12575784/
Podstatná jména – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2783188/
Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2282176/
Přídavná jména – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3362373/
Opakování – prezentace – zájmena:
https://slideplayer.cz/slide/
Skloňování zájmena JENŽ –  prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3662427/
Číslovky – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3687090/
Slovesa – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2320892/
Slovesný rod – činný a trpný – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2346625/
Příslovce a příslovečné spřežky – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2291996/
Předložky. Částice. Citoslovce – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2915946/
Literatura:
Verš. Rým. Sloka – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/13670148/

Anglický jazyk

Učebnice str.74,75 – přeložit, vypsat neznámá slovíčka
PS str.54,55 (v článku si podtrhnout všechna přídavná jména a rozlišit, o jaké stupňování se jedná)

Německý jazyk

Zadání do 31. 5. 2020:

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma:
dopravní prostředky, cestování, orientace v plánu města, nemoc, části těla
2) Gramatika:
 předložky mit, von, bis, nach
3) Komunikativní dovednosti:
orientace v plánu města, jednoduchý popis cesty, vyjádření bolesti a nemoci

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Kultura na počátku novověku
Učebnice strana 120 – 123 + Pracovní sešit 50-51
Prezentace

Zeměpis

Zakavkazsko, Východní Asie

Fyzika

Opakování – Newtonovy pohybové zákony

Přírodopis

Opakování – Kapradiny, plavuně a přesličky

Plavuně a přesličky
Kapradiny
Naše příroda

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci – pokračování
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Obec, orgány obce
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Literární předlohy muzikálů
(podrobnosti na škole online)

8. třída

Matematika

Opakování výrazů – viz přiložené pracovní listy:

Finanční gramotnost

Vypracovat pracovní listy:

Český jazyk

Druhy vedlejších vět
Druhy vedlejších vět – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3108720/
Pracovní sešit – str. 45 – cvičení:
V každé křížovce je ukrytý druh vedlejší věty. Podaří se ti zjistit její název a vymyslet
vhodnou větu? Začni barevně odlišeným písmenkem.
Vedlejší věta: přívlastková  
Vymyšlená věta: Dej mi ten svetr, který jsi dostala k narozeninám.
Významové poměry – procvičování – youtube:

Literatura

Zadání do 31. 5. 2020:

Dle učebnice: „Hravá literatura“ si přečíst a souběžně zpracovat v pracovním sešitu následující tematické celky:

1) Realismus – v učebnici str. 18 – 28
2) Naturalismus – v učebnici str. 29 – 30


Souběžně si informace z učebnice procvičujte a zaznamenávejte do pracovního sešitu.
Dovolím si připomenout, že takto budeme pracovat po celou dobu karanténního opatření. Zpracování pracovního sešitu bude mít vliv na závěrečné hodnocení.
Současně si ty knížky, které přečtete, zpracujte podle „Čtenářské dílny“.

Chemie

Sulfidy
(podrobnosti na škole online)

Anglický jazyk

Čtení – učebnice str.74,75 – přečíst článek, přeložit, vypracovat k tomu příslušná cvičení
Psaní – uč.str.75/7
Prac.sešit str.54,55
Poslech British council:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/difficult-situations

Německý jazyk

Zadání do 31. 5. 2020:

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma:
počítač, zvířata
2) Gramatika:
časování slovesa haben, zápor kein
3) Komunikativní dovednosti:
vyprávění a popis zvířat

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Průběh první světové války, Rusko
Učebnice strana 115 – 119 + Pracovní sešit 49-50
Prezentace

Zeměpis

Následky přelidnění
https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/prelidneni-slon-v-mistnosti-o-kterem-se-nemluvi
https://www.stoplusjednicka.cz/nezastavitelny-rust-svetove-populace-cekani-na-miliardovou-osmicku

Fyzika

Elektrické vlastnosti látek, náboj, vodiče, izolanty a siločáry elektrického pole

Elektrické vlastnosti látek
Elektrický náboj
Vodiče a izolanty
Siločáry elektrického pole

Přírodopis

Opakování – Vylučovací a kožní soustava

Vylučovací soustava
Kožní soustava

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci – pokračování  
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Druhy a postihy protiprávního jednání 
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Hudba Osvobozeného divadla 
(podrobnosti na škole online)

9. třída

Příprava k přijímacím zkouškám

Online výuka matematiky a českého jazyka s testy na portálu vpohode.cz:
“100 hodin výukových videí
Veškeré učivo druhého stupně
On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení”

Pro registraci zdarma postupujte následovně:
Klikněte na tento odkaz
– V pravém horním rohu kliknete na: “Vyzkoušet zdarma”
– Zaregistrujte se
– V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah
– Přes tlačítko “Vyzkoušet zdarma” můžete začít s výukou.

Matematika

V tomto týdnu se podíváme na na další geometrické těleso – kouli. Poté, co si v učebnici geometrie projdete souhrnné opakování kuželu na straně 69, pokračujte stranami 70 – 75.

Přírodopis

Projekt: Historie Země a život na Zemi
Stáhněte si zadání a úkol č.1 se pokuste stihnout do konce května, abyste měli 2 týdny také na vypracování úkolu č.2 (do 15. června).

Finanční gramotnost

Vypracovat pracovní listy:

Český jazyk

Opakování
TV vysílání:
Literatura – poezie. Rozbor básně. Vysvětlení básnických výrazů
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610017/
Básnická pojmenování – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/6886578/
Interpunkce – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/3009906/
https://slideplayer.cz/slide/3105271/
Souvětí složité – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/11145155/
Souvětí složité – youtube


Významové poměry – procvičování – youtube:


Rozbor souvětí:


Slohové postupy –  prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/2351410/

Přijímací zkoušky – online kurz:
https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory

Příprava na přijímací zkoušky:
V POHODĚ:
E-learning kurzy: https://studium.vpohode.cz/kurz/86/osnova
Přihlašovací údaje:
e-mail: zscista@centrum.cz
heslo: swfP1VZtEG
CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Literatura

Zadání do 31. 5. 2020:

1) Česká literatura 1945 – 1948 – v učebnici str. 18 – 20
2) Česká literatura – 1948 polovina 50. let – v učebnici str. 21 – 24
3) Česká literatura – ve 2. polovině 50. let a v 60. letech – v učebnici str. 25 – 31

V pracovním sešitu, do kterého si budete souběžně s knihou zpracovávat informace, je od strany 33 do strany 36 přehled učiva.

Dovolím si upozornit, že na základě zpracovaných úloh, bude dle situace karanténního opatření, mít hodnocení vliv na závěrečnou známku.

Anglický jazyk

Projekt na téma vesmír:
otevřít zadání

Projít si postupně gramatiku v 7.lekce – učebnice str.76 -83 – present perfect s použitím ever, never,
since, for
Poslech British council:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/difficult-situations

Německý jazyk

Zadání do 31. 5. 2020:

Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující tematické oblasti v gramatice a slovní zásobě:

1) Téma: rok a roční období (počasí, svátky, oblečení)
2) Gramatika:
přivlastňovací zájmena, množné číslo podstatných jmen, nepravidelná slovesa v přítomném čase
3) Komunikativní dovednosti:
charakteristika ročních období, rozhovory o počasí, přání, pojmenování oblečení

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Sametová Revoluce
Učebnice strana 106 – 107 + Pracovní sešit 47
Prezentace

Chemie

Sacharidy
(podrobnosti na škole online)

Disacharidy

Zeměpis

Následky přelidnění
https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/prelidneni-slon-v-mistnosti-o-kterem-se-nemluvi
https://www.stoplusjednicka.cz/nezastavitelny-rust-svetove-populace-cekani-na-miliardovou-osmicku

Fyzika

Vesmír – dobrovolný projekt:
otevřít zadání

Výchova ke zdraví

Zásady poskytování 1. pomoci – pokračování  
(podrobnosti a zadání na škole online)

Občanská výchova

Solidarita, humanitární pomoc 
(podrobnosti na škole online)

Hudební výchova

Hudba Osvobozeného divadla 
(podrobnosti na škole online)